ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี ทำอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ถูกสรรพากรประเมิน (จ.นครปฐม)

รหัสหลักสูตร : 24/04505P/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี
ทำอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ถูกสรรพากรประเมิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1.Update กฎหมายe-payment ล่าสุดที่กระทบกับการจัดทำบัญชีและระบบเอกสารทางบัญชี

- การจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

2.เอกสารรายจ่ายที่ใช้ในการบันทึกบัญชีกับเอกสารรายจ่ายทางภาษีเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

3.การตรวจสอบการรับใบกำกับภาษี

- กรณีที่ต้องออกใบกำกับภาษี และกรณีที่ไม่ต้องออก

- รายได้ที่ไม่ได้รับชำระเงิน ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีหรือไม่

4.ผู้ขายผู้ให้บริการไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีให้ต้องปฏิบัติอย่างไร

5.ข้อควรระวัง5 ประการกับบิลเงินสด

6.หลักเกณฑ์การจัดทำใบรับเงินมีเงื่อนไขและทำอย่างไรให้สรรพากรยอมให้นำมาลง
รายจ่ายได้

7.มีเอกสารรายจ่ายแต่สรรพากรไม่ยอมให้นำมาลงเป็นรายจ่ายต้องดำเนินการอย่างไร

- ปัญหาด้านเอกสารเมื่อต้องจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดา

- กรณีเอกสารรายจ่ายสูญหาย เสียหาย ชำรุด จะแก้ไขอย่างไร

- ค่ารับรอง ต้องใช้เอกสารใดในการนำมาลงเป็นรายจ่าย

- เอกสารในการทำโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย

- เอกสารที่ใช้ในการบันทึกสต๊อกสินค้า ทั้งรับเข้าและจ่ายออก

-  การจัดเก็บ การทำลาย เอกสารรับ-จ่ายต้องดำเนินการอย่างไร

- เอกสารรายจ่ายเกี่ยวกับการบริจาคที่นำมาลงเป็นรายจ่ายได้ ทั้ง 1 เท่า และ 2 เท่า

8.ค่าใช้จ่ายของกิจการที่ลูกจ้างจ่ายไปนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

- กรณีชื่อตามใบเสร็จรับเงินเป็นของลูกจ้าง

- ที่อยู่ตามใบเสร็จรับเงินเป็นของบริษัท แต่จ่ายโดยใช้บัตรเครดิตของพนักงาน

9.ค่าพาหนะในการเดินทางไปทำงานของพนักงานลงเป็นรายจ่ายบริษัทได้อย่างไร

- ไม่มีตั๋ว ไม่มีใบเสร็จรับเงิน

- มีตั๋ว แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน

- มีใบเสร็จรับเงิน และมีใบกำกับภาษีขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

10.รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานมีเงื่อนไขอย่างไรจึงจะนำมาลงเป็นรายจ่ายได้

11.เอกสารที่ใช้ประกอบการหักภาษีที่จ่าย ที่นักบัญชีต้องใช้ประกอบการจ่าย

- สาขาจ่ายค่าใช้จ่าย แต่หนังสือรับรองการหักภาษี  ที่จ่ายออกในนามสำนักงานใช้ได้หรือไม่

- ออกหนังสือรับรองการหัก  ที่จ่ายโดยระบุเงินได้คนละประเภทกับข้อเท็จจริง

12.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba