การปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินต่อผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/02174P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล
เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินต่อผู้บริหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยวิเคราะห์งบการเงิน สะดวกและทันต่อยุคดิจิทัล
  • เทคนิคการรายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่ผู้บริหารระดับสูง
  • ตัวอย่างวิธีรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของบริษัท

    วิทยากรโดย รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

หัวข้อสัมมนา

1. การปรับตัวของนักบัญชีด้านต่างๆในยุคดิจิทัล
    - ด้านเทคโนโลยี
    - ด้านทักษะการนำเสนอต่อผู้บริหาร
    - ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ความคาดหวังของผู้บริหารต่อนักบัญชียุคดิจิทัลในเรื่องการขยายบทบาทและความรับผิดชอบด้านการทำบัญชีและรายงานต่าง ๆ

3. การเพิ่มบทบาทของนักบัญชีที่ช่วยเพิ่มคุณค่ากับองค์กร

4. กรณีศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินที่สะดวกและทันต่อยุคดิจิทัล
    - Vertical Analysis
    - Horizontal Analysis
    - Trend Analysis
    - Ratio Analysis
5. เทคนิคการรายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

6. เทคนิคการรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

7. ตัวอย่างวิธีรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ทำให้ผู้บริหารวิเคราะห์ทิศทางของบริษัท

8. เทคนิคและตัวอย่างการรายงานและการวิเคราะห์ที่ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    - สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ
    - สภาพหนี้
    - ความสามารถในการทำกำไร
    - ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
    - ROE และ DuPont Analysis
    - มูลค่าราคาหลักทรัพย์และอัตราส่วน P/B P/E
    - โครงสร้างเงินทุนที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
    - รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
    - รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

9. เทคนิคการรายงานผลของการตัดสินใจในอดีตของฝ่ายบริหารที่มีต่องบการเงิน การกำหนดทิศทาง และการเสนอข้อเสนอแนะ

10. ตัวอย่างการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินด้วยแผนภาพและแผนภูมิอย่างมีประสิทธิผล

11. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba