การบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและควบคุม Accounting for Executive

รหัสหลักสูตร : 21/02764P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและควบคุม

Accounting for Executive

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • เรียนรู้หลักบัญชีและความสำคัญของงบการเงินที่ผู้บริหารต้องทราบ
  • การวิเคราะห์งบการเงินและต้นทุนที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ
  • เสี่ยงทางการเงินพร้อมการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารธุรกิจ 

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการบัญชี และเอกสารทางบัญชีที่ผู้บริหารควรทราบ

2. ข้อมูลที่ผู้บริหารจะได้จากการอ่านงบการเงินของกิจการ จุดที่ต้องให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นพิเศษ
   - งบฐานะการเงิน
   - งบกำไรขาดทุน
   - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
   - งบกระแสเงินสด

3. การวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
  
- การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ROA ROE
   - Profit Margin คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร
   - การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารทรัพยากร
   - การวิเคราะห์สภาพเสี่ยงทางการเงิน และสภาพเสี่ยงในการดำเนินงาน

4. หลักการคำนวณที่ต้องทราบเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
   - เทคนิคการคำนวณวงจรการดำเนินงานและวงจรกระแสเงินสด
   - Gross Margin และ Contribution Margin แตกต่างกันอย่างไร
   - การคำนวณระยะเวลาคืนทุนและการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธิ (NRV)

5. ต้นทุนสำหรับผู้บริหาร
   - การจำแนกต้นทุนตามความต้องการของผู้บริหาร
   - ระบบบัญชีต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน
   - ประโยชน์ของวิธีการต้นทุนรวมและวิธีการต้นทุนผันแปร
   - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร
   - ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้
   - เทคนิคการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจปัญหาของธุรกิจ

6. รูปแบบของรายงานการเงินภายในองค์กรสำหรับผู้บริหาร

7. เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุนซื้อสินทรัพย์ใหม่

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba