การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2936

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• ปัญหาระบบบัญชีลูกหนี้ ประเภทของลูกหนี้ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
• การวางระบบควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
• การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. ระบบบัญชีลูกหนี้ ประเภทของลูกหนี้ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
   - ลูกหนี้จากการขายสินค้า การฝากขายการให้บริการและลูกหนี้อื่น
   - รับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยเงินสด เช็ค ตั๋วเงิน หรือวิธีอื่น
   - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. ระบบการควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
   - นโยบาย วิธีการพิจารณา และเงื่อนไขการให้เครดิตรวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน
   - ข้อควรระมัดระวังการพิจารณาลูกหนี้
   - การจัดเก็บลูกหนี้การวางบิล และมาตรการในการติดตามลูกหนี้
   - การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการบริหารลูกหนี้
   - การนำบัญชีลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์การโอนสิทธิเรียกร้องหรือการขายบัญชีลูกหนี้

3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
   - การประมาณการ และการบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   - การบันทึกบัญชีกรณีที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้และหนี้สูญรับคืน
   - การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี

4. ข้อพึงระวังในส่วนของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
   - รายได้และลูกหนี้การค้า ต้องพิจารณาอะไร
   - หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba