การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : การควบคุมระบบงานคลังสินค้า

รหัสหลักสูตร : 21/94216/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : การควบคุมระบบงานคลังสินค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 4 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

• ใครบ้าง...ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี

• การวางแผนและการเตรียมการสำหรับการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

• การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มสำคัญที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับ

• เทคนิคการตรวจนับสินค้าและพัสดุแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

• Circle count คืออะไร กระทำได้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร

• ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ

• ปัญหาและสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

• ผลการตรวจนับที่ให้มากกว่าการนับจำนวน

• การดำเนินการหลังการตรวจนับ เช่น การทำลาย การรับคืน การตัดยอดชำระ การปรับปรุงยอด


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba