เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจคนต่าง Generation

รหัสหลักสูตร : 21/7226

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจคนต่าง Generation 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

      ปัจจุบันในองค์กรมีความหลากหลายของคนแต่ละช่วงวัย การสื่อสารกับคนต่าง Generation ก็ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่องค์กรต้องหาวิธีในการรับมือ ซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมีแนวทางในการสื่อสารที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
อันเนื่องมาจากความแตกต่างทั้งในแง่มุมความต้องการของแต่ละ Generation ที่แบ่งตามช่วงอายุ และ Generation
ที่เกิดจากลักษณะนิสัยส่วนตัว รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ให้แต่ละวัยสามารถสื่อสารแล้วมีความเข้าใจระหว่างกันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร

1. ความแตกต่างของ Generation ตามช่วงอายุและ Generation ตามลักษณะนิสัยของบุคคล

 • Generation Baby boomer
 • Generation X
 • Generation Y 
 • Generation Z 
 • Generation Alpha

2. ภาพรวมขององค์กรในปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย

 • การเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามยุคสมัย
 • ประโยชน์ และข้อได้เปรียบของความหลากหลายระหว่าง Generation
 • ปัญหาและอุปสรรคระหว่าง Generation
 • The Future of Jobs Report 2027 (World Economic Forum 2023)

3. ความสำคัญของการสื่อสารระหว่าง Generation

4. สไตล์การสื่อสารพร้อมจุดเด่น และจุดด้อยของแต่ละ Generation

5. Generation Gap เปลี่ยน “ช่องว่าง” ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการสื่อสารในองค์กร

6. ระดับการสื่อสารแบบกลุ่ม บุคคล และองค์กร ความแตกต่างและวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

7. แนวทางการสื่อสารเพื่อพิชิตใจคนแต่ละ Generation

 • ภาษา ถ้อยคำ และน้ำเสียงที่ใช้ขณะสื่อสาร
 • ท่าทางและการแสดงออก
 • 5 เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน
 • ข้อควรระวังและประเด็นอ่อนไหวที่ควรหลีกเลี่ยง
 • การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

8. เทคนิคการใช้ภาษาเชิงบวกในการสื่อสารในองค์กร

9. วัฒนธรรมองค์กรกับคนต่าง Generation ปรับอย่างไรไม่ให้มีปัญหาหรือผลกระทบ

10. ทักษะการฟังอย่างเข้าใจและใส่ใจ (Empathic Listening) เพื่อให้เกิดความราบรื่นในองค์กร

11. ปัญหายอดฮิตของการสื่อสารระหว่าง Generation ในองค์กร พร้อมแนวทางในการแก้ไข

 • ความแตกต่างของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของแต่ละ Generation
 • การเหมารวม (Stereotypes) ติดภาพจำของแต่ละ Generation ในเชิงลบ
 • การกลัวถูกปฏิเสธหรือถูกแย้ง เนื่องจากการไม่เปิดใจรับฟัง
 • การรับรู้สารที่ผิดพลาดเนื่องจากประสบการณ์ของผู้รับสารไม่เท่ากัน
 • มุมมองและเป้าหมายในการทำงานที่แตกต่างกันของคนแต่ละ Generation
 • การบริหารจัดการอารมณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารของแต่ละ Generation
 • ความถนัดในการใช้เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารที่แตกต่างกัน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba