ประเด็นความแตกต่างมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/2767

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
ประเด็นความแตกต่างมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.


• ข้อแตกต่างในทางปฏิบัติทางบัญชีของ TFRS for PAEs กับ TFRS for NPAEs
• เคลียร์ประเด็นมาตรฐานการบัญชีและภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2567

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และ อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

ด้านบัญชี บรรยายโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

1. ข้อแตกต่างในทางปฏิบัติทางบัญชีของ TFRS for PAEs กับ TFRS for NPAEs
   - TFRS 16 สัญญาเช่า
   - TFRS 15 รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
   - TAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - TAS 2 สินค้าคงเหลือ

2. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านภาษีอากร บรรยายโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

1. การรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีอากรจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)

2. ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าที่มีความแตกต่างกับบัญชี พร้อมตัวอย่าง
   - สัญญาเช่าทรัพย์สิน
   - สัญญาเช่าซื้อ
   - ดอกเบี้ย

3. การคิดค่าเสื่อมของที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์สรรพากร

4. ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ราคายุติธรรมทางบัญชีกับผลทางภาษีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba