ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนักบัญชี (VAT)

รหัสหลักสูตร : 23/4521

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 


ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนักบัญชี (VAT)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. กิจการใดที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการใดที่ได้รับการยกเว้น
2. ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ขายสินค้า
- บริการ
- นำเข้า
3. ฐานความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. กิจการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
7. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด
- รายงานภาษีซื้อ
- รายงานภาษีขาย
- รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
10.การยื่นแบบและการชำระภาษี
11.บทกำหนดโทษหากเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง
12.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์จเร คงทอง

สถานที่

โรงแรมใบหยก สกาย โฮเท็ล แบงค็อค
222 ถนนราชปรารภ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
025741588
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ราชปรารภ (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba