ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ

รหัสหลักสูตร : 21/91129/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : อื่นๆ 3 ชั่วโมง
• CPA : อื่นๆ 3 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 4 บทเรียน
• ความยาว 3 ชั่วโมง

แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ
• ได้รับคะแนน 9 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 27 นาที
ประเด็นภาษีเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศ
-ภาษีที่เกี่ยวข้องที่จะเสียในประเทศไทย
-ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการจ่ายเงินไปตปท.ให้กับบริษัทตปท.
-เงินได้พึงประเมิน
-3 เรื่อง+1ภาษีซ้อน ในการยื่นแบบเสียภาษี
-บริษัทตปท.ประกอบกิจการในประเทศไทยใช่หรือไม่
-การจำหน่ายกำไร,Agents
-บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกม.ต่างประเทศ
-ไม่ต้องยื่นภ.ง.ด.54แต่อาจหัก ณ ที่จ่าย
-ผู้จ่ายเงินที่ต้องหักภาษีตามมาตรา70
-การยื่นแบบภ.ง.ด.54

บทที่ 2 ระยะเวลา 58 นาที
การใช้สิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
-ค่าสิทธิ
-กำไรจากธุรกิจ
-PE

บทที่ 3 ระยะเวลา 28 นาที
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
-การนำส่งภาษีกรณีออกภาษีแทน
-อัตราแลกเปลี่ยน
-แบบฟอร์มภ.พ.36
-ตัวอย่างนำส่งVATตามแบบภ.พ.36

บทที่ 4 ระยะเวลา 7 นาที
กรณีศึกษา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 3:0 0:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba