รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบกับการทำงานขององค์การมหาชน รุ่นที่ 7

รหัสหลักสูตร : 21/1697

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบ
กับการทำงานขององค์การมหาชน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)

 


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย


หัวข้อสัมมนา

1.UPDATE กฎหมายภาษีปี 2567
- การวางแผนภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2567
- การคำนวณภาษี, กรอกแบบ ภ.ง.ด.90/91 กรณีพนักงานมีเงินได้ทั้งในและนอกประเทศ
- การยื่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ทาง Internet
- ระบบ e-Withholding Tax - ระบบ e-Tax Invoice & e- Receipt
2.ฐานะหน่วยภาษีขององค์การมหาชน
3.ภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
4.ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน
5.เอกสารรายรับขององค์การมหาชน ในการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
- รายได้หลักของหน่วยงาน
- รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าเช่า การจำหน่ายสินค้า ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน
ค่าบริการ
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าเช่าห้องฝึกอบรม/คอมพิวเตอร์
- การได้รับเงินอุดหนุน เงินบริจาค
6.ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มขององค์การมหาชน
- องค์การมหาชนใดที่อยู่ในระบบ VAT และที่ได้รับยกเว้นVAT
- จะทราบได้อย่างไรว่ากรณีใดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
กรณีใดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (NON VAT)
- เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานอื่นๆ
- ปัญหาในการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อ ภาษีขาย
7.ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
- จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา กับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่
- ค่าจ้างทำของ กับ ขายสินค้า มีหลักพิจารณาอย่างไร
- จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน
- มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติต้องคำนวณภาษีอย่างไร
8.การจ่ายเงินค่าบริการ ค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศมีภาระต้องนำส่ง ภ.ง.ด.54
และ ภ.พ. 36 อย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba