เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน พร้อมผลกระทบทางกฎหมายที่ HR ต้องรู้

รหัสหลักสูตร : 21/3401/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน

พร้อมผลกระทบทางกฎหมายที่ HR ต้องรู้

 


บรรยายโดย  อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ “สัญญาจ้างแรงงาน” ในการบริหารงาน HR

 • หลักเกณฑ์และรายละเอียดของสัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างจะต้องทำเป็นหนังสือ หรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 • การลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) ในสัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลา และไม่มีกำหนดระยะเวลา
 • คู่สัญญาตามสัญญาจ้างแรงงาน มี 2 ฝ่าย มีใครบ้าง?

2. สัญญาจ้างประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์อย่างไร? ในการพิจารณา

 • สัญญาลูกจ้างประจำ
 • สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
 • สัญญาลูกจ้างทดลองงาน
 • สัญญาจ้างลูกจ้างรายเดือน รายปี Part-Time
 • สัญญาจ้างลูกจ้างประเภท Outsource
 • สัญญจ้างเหมาช่วงงาน
 • ลูกจ้างสัญญาจ้างพิเศษ ฯลฯ

3. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน (Terms and Conditions of Employment Contract)

 • รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ ขอบเขตการรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง
 • ข้อตกลงในระหว่างการทำงานเป็นลูกจ้าง
 • ข้อตกลงหลังเป็นลูกจ้างไปแล้ว
 • ข้อตกลงในเรื่องลิขสิทธิ์
 • ข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมายทำได้หรือไม่

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน (Amendment to Employment Contract) จะต้องดำเนินการอย่างไร?

5. ทำความเข้าใจระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ

 • ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ
 • ความแตกต่างและข้อเหมือนกันของสัญญาจ้าง แรงงานและสัญญาจ้างทำของ
 • ข้อควรระวัง!!! ในการทำสัญญาของสัญญาจ้าง แรงงานและสัญญาจ้างทำของ
 • คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน

6. สัญญาจ้างแรงงาน การจ้าง Outsource กรณีเหมา ค่าแรง ตามมาตรา 11/1

 • คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource
  กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1
 • ความรับผิดของนายจ้างผู้ประกอบกิจการด้วยวิธี การเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1 วรรคสอง

7. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสิ้นสุด สัญญาจ้างแรงงาน
และผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง

8. กรณีสัญญาจ้างชั่วคราว 12 เดือน เมื่อครบกำหนด ประเมินผลงาน
(ถ้าผลดีจ้างเป็นลูกจ้างประจำ / ผล งานไม่ดีไม่ต่อสัญญา) เป็นสัญญาจ้างแบบใด

9. สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ย ปรับกรณีผิดสัญญา

10. กรณีการควบรวมกิจการ ของนายจ้าง จะต้องดำเนิน การอย่างไร?

 • จะต้องจัดทำสัญญาจ้างแรงงานใหม่ หรือไม่?
 • ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม จะได้รับสิทธิและ หน้าที่อย่างไร

11. กรณีการโอนกิจการของนายจ้าง ลูกจ้างต้องปฏิบัติ อย่างไร?

 • ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้าง ใหม่ด้วยหรือไม่
 • กรณีลูกจ้างยอมทำงานให้ผู้รับโอนกิจการ ถือว่า ผู้รับโอนกิจการเป็นนายจ้างหรือไม่

12.หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างไร

13.การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุ ก่อนครบกำหนด
มีข้อควรระวังด้านกฎหมาย อะไรบ้าง

14.ผลกระทบ...ที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างกรณีฟ้องร้องใน ศาลแรงงาน

15.ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba