การจัดการระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/5194/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การจัดการระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี -
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

• คู่มือปฏิบัติงานสำคัญอย่างไร? กับระบบการควบคุมภายในขององค์กร
• เตรียมความพร้อมระบบงานในองค์กรก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• การพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามระบบควบคุมภายใน 

วิทยากรโดยคุณปรีญาพัชร์ อติเรก และ ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม

หัวข้อสัมมนา
1.ความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจ
2.คู่มือปฏิบัติงานกับความสำคัญของระบบควบคุมภายในก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.พิจารณาอย่างไรว่าคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.ระบบงานที่ต้องพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ระบบรายได้, ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบคลังสินค้า, ระบบรับจ่ายเงิน, ระบบงานทรัพยากรบุคคล, ระบบงานดูแลทรัพย์สิน, ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
5.ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี
6.ความแตกต่างระหว่างคู่มือการปฏิบัติงานทั่วไปและคู่มือที่มีระบบการควบคุมภายใน
7.การออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามระบบควบคุมภายในและป้องกันการทุจริต
7.1การแบ่งหน้าที่ของหน่วยงาน (Job Function)
7.2 อำนาจในการบริหาร (Table of Authorized)
7.3เอกสารในการดำเนินงาน และ ทางเดินเอกสาร (Document Flow)
7.4วิธีการปฏิบัติงาน (Procedure)
7.5ความเชื่อมต่อการทำงานของแต่ละหน่วยงาน (Connection Link)
8.รายการงานพัฒนาธุรกิจที่ต้องจัดทำก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
9.วิธีการจัดทำงานพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานตามระบบควบคุมภายใน
9.1 รายงานความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Report)
9.2 แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
9.3 แผนธุรกิจ (Business Plan)
9.4 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
9.5 การปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
9.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator)
9.7 ใบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
9.8 ตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Authorized)
9.9 รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)
10.การนำระบบการพัฒนาระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม
คุณปรีญาพัชร์ อติเรก

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba