เทคนิคการบริหารเวลาและวางแผนการทำงาน เพื่อการทำงานยุคใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/7246

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลา และวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

        หลักสูตรที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการที่จะบริหาร 60 นาที 24 ชั่วโมง 365 วัน ที่ทุกคนมีอยู่เท่าเทียมกันให้สามารถสร้างผลงานที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมศึกษาสาเหตุของการสูญเสียเวลา (Time Wasters) และการบริหารจัดการเวลาภายใต้รูปแบบการทำงานยุคใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อลดขั้นตอนสร้างระบบและกระจายแบ่งงานอย่างเหมาะสม พร้อม Workshop เพื่อการนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

หัวข้อสัมมนา

1. วิสัยทัศน์ (Vision) และความสำคัญของการวางแผนงานกับการบริหารเวลา
2. ความสำคัญของการใช้เวลาในการวางแผนการทำงานที่แตกต่างกัน
   - ผู้บริหาร
   - ผู้จัดการ
   - หัวหน้างาน
   - พนักงานระดับปฏิบัติการ
3. วิเคราะห์และขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลา (Time Wasters)
4. หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการบริหารเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5. เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของงานและเอกสาร
   - กฎ 80/20 ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
   - แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญของงาน
   - การกำหนดความเร่งด่วนของงาน
6. เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan)
   - แนวคิดในการวางแผนเพื่อสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ)
   - การวางแผนเกี่ยวข้องกับ “เวลา” และการบริหารเวลาอย่างไร?
   - การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินงานของแผนงาน
   - องค์ประกอบของ “กระบวนการวางแผนงาน”
7. การตั้งเป้าหมายและการวางแผน Goal Setting & Planning
   - การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
   - กรอบการทำแผนปฏิบัติงาน
   - แผนปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการทำงาน
   - ความเสี่ยงของแผนงานและการจัดการความเสี่ยง
8. เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับการวางแผนงานและบริหารเวลา
9. Workshop / ภาคปฏิบัติ

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba