เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์

รหัสหลักสูตร : 21/7101/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

        การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมจะมีผลทำให้เกิดปัญหาแก่องค์กรท้ังในเรื่องของงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร รวมทั้งยังต้องเสียเวลา งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมากมาย

        การคัดเลือกบุคลากรที่มีฝีมือและคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนั้นจะต้องทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน จากนั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือกตามความเหมาะสม เช่น การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งในเรื่องศาสตร์ของโหงวเฮ้งก็สามารถพิจารณาในการคัดเลือกบุคลากรได้ และควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามประเภทของงานจึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อสัมมนา

 1. กระบวนการที่สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

 2. ภาพรวมการสรรหายุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะได้ผู้สมัครที่องค์กรต้องการ

 3. ช่องทางยอดนิยมในการสรรหาพนักงานในยุคปัจจุบัน

 4. การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน
  เพิ่มโอกาสการรับพนักงานที่มีประสบการณ์และความสามารถเข้าทำงาน

 5. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 6. วิธีการสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง

 7. วิธีตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้วน

 8. ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

 9. วิธีการวิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์

 10. แบบฟอร์มที่เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์คัดเลือก

 11. ปัญหาที่มักพบซึ่งทำให้การสัมภาษณ์ไม่มีประสิทธิภาพและวิธีการแก้ไข

 12. ถาม-ตอบ วิธีการสัมภาษณ์ที่ดีเพื่อให้ได้บุคคลตามที่องค์กรต้องการ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba