Check ความพร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และประเด็นตรวจสอบภาษีที่เกิดขึ้นจริงจากสรรพากร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1366Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 Check ความพร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

และประเด็นตรวจสอบภาษีที่เกิดขึ้นจริงจากสรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

  • ด่วน!!! Update กฎหมายพร้อมเช็คสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการก่อนยื่นแบบฯ 
  • Highlight การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และ 9 เคล็ดลับการในยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
  • ปิดช่องโหว่ด้วยการทำ Working Paper


วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี, การออกงบการเงิน
2. การกรอกแบบถ้ากรอกผิด แต่ออกงบถูก จะมีผลอย่างไรหรือไม่ สิ่งใดที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
3. จุดผิดพลาดที่สรรพากรมักพบในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
4. ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ที่นักบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
5. เจาะประเด็นการตรวจสอบรายได้ที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม
    • การบันทึกรายได้ จะต้องพิจารณาและระวังจุดไหนบ้าง เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
    • ปิดช่องโหว่ ด้วยการทำ Working Paper
       - การทำ Working Paper มีความสำคัญอย่างไรกับการรับรู้รายได้และช่วยได้จริงหรือไม่หากสรรพากรเรียกตรวจสอบ
    • รายได้ที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร แต่บริษัทกลับนำมายื่นเสียภาษี จะมีทางแก้ไขอย่างไร
6. ก่อนกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ต้องกระทบยอดใน ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 หรือไม่
    • การรับรู้รายได้ใน ภ.ง.ด.50 กับการรับรู้รายได้ใน ภ.พ.30 จำเป็นต้องตรงกันเสมอหรือไม่/ถ้าหากไม่ตรงจะถูกตรวจสอบอย่างไร
7. สาเหตุที่การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 แล้วมียอดไม่ตรงกัน พร้อมวิธีแก้ไข
8. ตรวจสอบการรับรู้รายได้จาการขายสินทรัพย์
9. การตรวจสอบการรับรู้รายได้เป็นรายกิจการ
    • ธุรกิจซื้อมาขายไป
    • ธุรกิจบริการ
    • BOI
    • ธุรกิจเช่าซื้อ
    • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    • ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
10. ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน
11. ตรวจสอบการกรอกดอกเบี้ยรับ กรณีให้กู้ยืมเงินจริงแล้วคิดดอกเบี้ย กับกรณีให้กู้ยืมเงินแต่ไม่คิดดอกเบี้ยสรรพากรดูจากอะไร
    • การประเมินดอกเบี้ยตามท้องตลาด สรรพากรใช้อัตราเงินฝากหรืออัตราเงินกู้
12. ประเด็นที่ต้องระวังในการกรอกต้นทุน สินทรัพย์ หากลงผิดสรรพากรบวกกลับทันที
13. ข้อควรระวังในการกรอกผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ BOI และ NON BOI
14. ตรวจสอบประเด็น Hot รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้าม
15. ประเด็นการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและหนี้สูญ ที่นักบัญชีต้องทราบเมื่อกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
16. 9 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
17. Highlight การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 กรอกอย่างไรจึงรอดและปลอดภัยจากการถูกตรวจสอบจากสรรพากร

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba