การกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

รหัสหลักสูตร : 21/1793

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• ระวัง!! ถ้าคุณถูกขอให้เพิ่มยอดขาย
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การส่งเสริมการขาย
• ความแตกต่างของการรับรู้รายได้ และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• รายได้จากการขายภายในประเทศ / นอกประเทศ
• บริจาคอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของนิติบุคคล

2. หลักเกณฑ์การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

3. ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ซื้อมาขายไป
• ขายส่งออก, EPZ, เขตนิคมอุตสาหกรรม
• ฝากขาย, ตั้งตัวแทนเพื่อขาย
- กรณีมีสัญญาตั้งตัวแทน กับไม่มีสัญญาตั้งตัวแทน
- กรณีพิเศษประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. การรับรู้รายได้การส่งออกและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยึดตาม Invoice ได้หรือไม่
• อย่างไรจึงจะถือว่าส่งออก VAT 0% ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

5. กรณีมีการลดหนี้ จะรับรู้รายได้รายจ่ายอย่างไร และ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

6. บริจาคสินค้า แจกสินค้าตัวอย่าง นำสินค้าเก่ามาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่
จะใช้ราคาใดในการรับรู้รายได้ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาระภาษี
ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร


7. เจาะประเด็นการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ค่าความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยจากการส่งสินค้าล่าช้า
มีเงื่อนไขอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่

8. การนำสินค้าไปใช้ที่สาขา, โชว์รูม, โรงงานจะถือเป็นการขายและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร

9. วิธีการจัดการกับทรัพย์สินและสินค้าเก่าล้าสมัย ตกรุ่น มีตำหนิ โดยไม่ต้องเสียภาษี
• หลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับ
• วิธีการและเอกสารที่นักบัญชีต้องจัดทำ

10.การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า
บริจาคอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ข้อควรระวังในการบริจาค
• เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงในการบริจาค

11.เจาะลึกภาระภาษีดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร
• การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษี
• บัญชีลงว่าจ่ายดอกเบี้ยเงินปันผล แต่ทำไมสรรพากรให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

12.รายได้ตาม ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 กรณีที่ต้องมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
• การทำ Sales Promotion ที่ไม่ได้รับการยกเว้น
• การลด แลก แจก แถม ที่สรรพากรยอมรับ

13.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ


14.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ปัญหาที่นักบัญชี ต้องระวัง


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba