ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1212

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 
 • ด่วน!! หลักเกณฑ์ใหม่ นายจ้างต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ
  ผ่านระบบ e-filing และ ระบบ e-withholding tax 
 • Update วิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-filing
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งกรณีจ่ายให้บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคลในไทยและต่างประเทศ
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการนำส่งภาษีอย่างไร

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

 

1. กฎหมายใหม่การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • หลักเกณฑ์ใหม่ นายจ้างต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ผ่านระบบ e-filing และ ระบบ e-withholding tax

2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ (แบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax)

 • ความแตกต่าง ข้อดี-ข้อเสีย
 • สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่
 • มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร

3. สารพันปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระวัง!!! จากการจ่ายเงินได้แต่ละประเภท ตามมาตรา 40

 • รับจ้างทำงานให้
 • ค่าสิทธิ
 • ค่าดอกเบี้ย
 • เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร
 • ค่าเช่าทรัพย์สิน
 • วิชาชีพอิสระ
 • รับเหมาก่อสร้าง
 • เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)

4. ออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษีอย่างไรไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ขายพร้อมติดตั้ง
 • ขายพร้อมขนส่ง
 • แถมพร้อมขาย
 • ขายคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
 • ขายพร้อมบริการ
 • ขายแบบให้ส่วนลด

5. สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่ (แบบกระดาษ/e-Withholding Tax)

 • กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษี อย่างไร

6. ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax (มุมผู้จ่ายเงิน มุมผู้ถูกหักภาษี)

 • สะดวกต่อการใช้งานจริงหรือไม่
 • ง่ายต่อการนำส่งจริงหรือไม่
 • มีข้อดีอย่างไรต่อผู้จ่าย และผู้รับ

7. e-Withholding Tax เป็นหน้าที่ของใคร ใครมีหน้าที่ต้องจัดทำ และนำส่ง

8. จะเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ต้องเตรียมตัวอย่างไร

 • ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
 • ในส่วนของผู้รับเงินต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

9. การลงทุนในระบบ e-Withholding Tax กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

10. อัตราการหัก ณ ที่จ่ายเมื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax

 • อัตรา 3% ไป 2% ทุกกรณีหรือไม่
 • ธุรกรรมที่ต้องหัก 2% มีอะไรบ้าง

11. การทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Withholding Tax ทั้งผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินจำเป็นต้องอยู่ในระบบหรือไม่

12. กรณีผู้รับเงินไม่ได้เข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax จะสามารถเข้าระบบผ่านการยื่นแบบผ่าน Internet (e-Filing) เพื่อดูข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

13. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax คิดอัตราหัก ณ ที่จ่ายผิดต้องทำอย่างไร

 • ใครจะเป็นผู้แก้ไขและออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่

14. ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่าถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และถูกหักผ่านระบบ e-Withholding Tax

 • ผู้รับเงินจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) จากผู้จ่าย เพื่อปริ้นเป็นเอกสาร เก็บไว้เป็นหลักฐานหรือไม่

15. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax ทำธุรกรรมเสร็จสามารถเรียกดูข้อมูลได้เลยหรือไม่

16. จุดที่ต้องระวังในการนำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax

17. นำส่ง e-Withholding Tax มากกว่า 1 ธนาคารได้หรือไม่

18. กรณีค้นหาข้อมูล ไม่พบ หรือตรวจสอบแล้วไม่เจอ ต้องทำอย่างไร

19. การตรวจสอบการนำส่งเงิน และการถูกหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding

 • การแก้ไขเมื่อตรวจพบว่าหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
 • ผู้รับไม่ได้อยู่ในระบบจะตรวจสอบได้อย่างไร

20. กรณีจ่ายซ้ำ หักซ้ำต้องทำอย่างไร

21. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด, การยื่นขาดจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

22. การยื่นภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบ e-Withholding Tax ต้องทำอย่างไร

23. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินผิดรายการ และมีการชำระเงินกับธนาคารแล้วมาทราบภายหลังต้องทำอย่างไร

24. กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากธนาคารในการหัก และนำส่งภาษี ใครต้องรับผิดชอบ

25.ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่ธนาคารไม่นำส่งกรมสรรพากร ใครต้องรับผิด

26. e-Withholding Tax กับการเชื่อมโยง e-tax Invoice & e-Receipt การเชื่อมโยงภาษีมูลค่าเพิ่มกับระบบ e-Withholding Tax เมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภ.พ.30, ภ.ง.ด.54)

 • นโยบายการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36

2

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba