Update กฎหมายภาษีอากร 2567 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/17017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

Update กฎหมายภาษีอากร 2567
พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 

• Update การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2566-2567 
• ซื้อกองทุน Thai ESG ลดหย่อนได้ 30% ไม่เกิน 100,000 บาท
- เปรียบเทียบการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีซื้อกองทุน Thai ESG, SSF และRMF
• กฎหมายใหม่!! ยกเลิกการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 พิศษ ทางกระดาษ!! กำหนดให้ยื่นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
• สรรพากรเก็บภาษีจากหน้าที่งานหรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
**ส่งพนักงานไปทำงานต่างประเทศ หรือมีรายได้ทั้งในและต่างประเทศต้องเสียภาษีอย่างไร?
• หลักเกณฑ์และวิธีการ"ลงรายจ่าย 2 เท่า"การลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ
e-Withholding Tax 
• Check List 20 รายการรายจ่ายต้องห้าม ทําอย่างไรลงรายจ่ายได้
• การตรวจสอบภาษีปี 2567 และประเด็นที่ต้องระวัง! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายภาษี 2567 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

2. เตรียมรับมือ!! นโยบายการจัดเก็บภาษีใหม่ของสรรพากร พร้อมทิศทางการตรวจสอบภาษีในยุคดิจิทัล

          - การขับเคลื่อนการจัดเก็บภาษีด้วยข้อมูล ผู้เสียภาษีต้องระวังอะไร

          - เตรียมรับมืออย่างไร? กับระบบการสำรวจและติดตามผู้เสียภาษีอากรรายใหม่ของสรรพากร

          - Update เกณฑ์ความเสี่ยงล่าสุดของสรรพากรในการจัดกลุ่มผู้เสียภาษีปี 2567

          - การออกใบกำกับภาษีและโทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม

          - รายได้ที่ถึงเกณฑ์จด VAT การตรวจสอบรายได้

3. กฎหมาย e-Payment และการเสียภาษีและการตรวจสอบรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. หลักเกณฑ์การใช้ระบบ
e-Withholding Tax การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ

5. สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt)

6. อากรแสตมป์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย e-Stamp การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7. การจัดเก็บภาษี e-Commerce

8. กฎหมาย e-Service การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

9. e-Donation การบริจาค และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

10. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องตรวจสอบก่อนกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

 • รายจ่ายจากการจัดอบรมสัมมนา และจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ
 • รายจ่ายในการจ้างคนพิการ
 • รายจ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุ, ผู้ท้นโทษ
 • รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกิจการ
 • รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
 • รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ เช่น รายจ่ายเพื่อการศึกษา/การกีฬา
 • รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • รายจ่ายสำหรับค่าซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • รายจ่ายเพื่อการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • รายจ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

11. รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษี บัญชีจะบันทึกอย่างไร ผลกระทบในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

12. การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

13. เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ

14. แนวการตรวจสอบ Stock สินค้า ที่นักบัญชีต้องทราบ

 • การตรวจ Stock สินค้า
 • วิธีการตรวจสอบ Stock ของสรรพากร
 • การยกยอดสินค้าคงเหลือ ปัญหาบัญชีกับภาษี

15. รวมประเด็นที่ต้องระวัง!!! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง

16.การเปลี่ยนแปลงภาษีของปี 2566 มีผลกระทบอย่างไรต่อการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ที่ต้องยื่นในปี 2567

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba