59 ประเด็นทางภาษีสรรพากรสำหรับแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล สถานเสริมความงาม พร้อมการวางแผนภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1661

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร59 ประเด็นทางภาษีสรรพากรสำหรับแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก
สถานพยาบาล สถานเสริมความงาม พร้อมการวางแผนภาษี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.  • Update!! ความเปลี่ยนแปลงของบริการทางการแพทย์จากสถานการณ์โควิด ที่มีผลกระทบต่อภาระภาษีของแพทย์ โรงพยาบาลฯ
 • ภาระภาษีของโรงพยาบาล จากรายได้-รายจ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด
  (เงินได้จาก UCEP Plus, ประกันสังคม, บริษัทประกัน)
 • สัญญา Hospitel ระหว่างโรงพยาบาลกับโรงแรมที่เข้าร่วม ASQ มีภาระภาษีอย่างไร
 • การวางแผนภาษี เตรียมรับการกลับมาของกลุ่ม Medical Tourism หลังเปิดประเทศ
 • สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการนำเข้าเภสัชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา

1.Update ประเด็นภาระภาษีของแพทย์และโรงพยาบาลจากสถานการณ์โควิด

 • รายได้ที่ต้องเสียภาษีของแพทย์ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
 • รายได้ของโรงพยาบาลในช่วงสถานการณ์โควิด
 • การหักค่าใช้จ่าย, การหักค่าลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ใหม่ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของแพทย์ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
 • รายได้จากการเปิดจอง และบริการรับฉีดวัคซีนโควิด, รับตรวจหาเชื้อโควิด ATK, RT-PCR
 • สัญญา Hospitel กับโรงแรมที่เข้าร่วม ASQ ระยะสั้น/ระยะยาว มีภาระภาษีเหมือน
  หรือต่างกัน อย่างไร
 • การตรวจสอบภาษีของสรรพากร

2.ภาระภาษีทั้งระบบของแพทย์ , โรงพยาบาล

 • ความสัมพันธ์ของแพทย์และโรงพยาบาลกับภาระภาษีที่ต้องระวัง
 • การวางแผนการทําสัญญาระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาล

3.การจัดเก็บภาษีของสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ของแพทย์ และความแตกต่างของแต่ละประเภทเงินได้

 • การจ้างแรงงาน มาตรา 40(1)
 • เงินได้จากการรับทํางานให้ มาตรา 40(2)
 • เงินได้จากวิชาชีพอิสระมาตรา 40(6),
 • เงินได้จากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล มาตรา 40(8)

4.ภาระภาษีพร้อมการวางแผนภาษีเงินได้ของแพทย์

 • ทํางานได้รับเงินเดือน, ค่าจ้าง เป็นรายเดือน
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ (DF)
 • ค่าเสี่ยงภัยของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
 • เข้าไปตรวจรักษาให้ตามบริษัท ตามกําหนดวัน เวลาที่บริษัทกําหนด/ไปตรวจตามบ้านกรณีฉุกเฉิน
 • มีรายได้จากการไปตรวจรักษานอกเวลากับสถานพยาบาลต่างๆ
 • เงินค่าล่วงเวลาจากการเข้าเวร หรือค่าตอบแทนพิเศษในการรักษาผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลจ่ายเพิ่มให้
 • เปิดคลินิกส่วนตัว ทั้งทําในนามของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลภาระภาษีต่างกันหรือไม่
 • เปิดคลินิกในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ตนเองทํางานโดยมีสัญญาหรือข้อตกลงกันทั้งกรณีเช่าสถานที่และแบ่งรายได้จากการรักษา
 • กรณีเช่าสถานที่เปิดคลินิก แต่ให้โรงพยาบาลเป็นผู้เก็บค่ารักษาพยาบาลเองและแบ่งรายได้กันระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาล
 • คลินิก, สถานเสริมความงาม กับปัญหาภาษีในการจ่ายเงินให้แพทย์
 • มีรายได้จากการนําคนไข้เข้ามารักษาในโรงพยาบาลที่แพทย์ทํางานอยู่ประจําและไม่ประจํา
 • แพทย์ไปเปิดสถานพยาบาล มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ข้อดี/ข้อเสียเมื่อเลือกรูปแบบธุรกิจบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

5.แพทย์และสถานพยาบาลต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

6.ถ้าสถานพยาบาลมีรายได้อื่น มีภาระภาษีอะไรบ้าง

 • ใช้บ้านของแพทย์เป็นสถานประกอบการ
 • การเลือกรูปแบบองค์กรเพื่อการวางแผนภาษี
 • การขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทําอย่างไร
 • ให้โรงพยาบาลอื่นยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • การตั้งบู๊ทขายสินค้า
 • รับจัดสัมมนา
 • การให้ใช้ห้องประชุม
 • สปา/ ดีท็อกซ์
 • บริการนวดแผนไทย
 • ให้เช่าสถานที่เพื่อเปิดเป็นร้านค้า
 • Food Center, ร้านอาหาร

7.ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของสถานพยาบาล โรงพยาบาล

 • การรับรู้รายได้ของโรงพยาบาล
 • การรับรู้รายได้คลินิกพิเศษ
 • สถานเสริมความงามถือเป็นสถานพยาบาลหรือไม่
 • การนําธุรกิจโรงพยาบาลไปขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
 • การบันทึกทรัพย์สินของโรงพยาบาล
  (อุปกรณ์การแพทย์จะคิดค่าเสื่อมหรือลงเป็นรายจ่ายทั้งจํานวน)
 • การมี Contract ระหว่างโรงพยาบาลในการส่งผู้ป่วย, การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์,
  ห้องพักของคนไข้ มีภาระภาษีอย่างไร
 • ภาระภาษีของโรงพยาบาลจากการเบิกจ่ายของ UCEP, UCEP Plus, ประกันสังคม และ บริษัทประกัน

8.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงพยาบาล

 • กรณีบริษัทจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สถานพยาบาล
  หรือไม่
 • รายได้จากการรักษาพยาบาล
 • กรณีบริษัทจ่ายค่ายาให้โรงพยาบาลต้องหักภาษีหรือไม่ (ฟรีค่าตรวจ คิดแต่ค่ายา)

9.การวางแผนภาษีของสถานพยาบาล โรงพยาบาล

 • การวางแผนภาษี เตรียมรับการกลับมาของกลุ่ม Medical Tourism หลังเปิดประเทศ

10.ประเด็นร้อนที่แพทย์และโรงพยาบาลมักถูกสรรพากรประเมิน


   

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba