งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2193

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

  • การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารในการจัดทำงบกระแสเงินสด และงบประมาณเงินสด
  • วิธีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด วิธีการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ
  • การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารสภาพคล่อง 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์  ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำและประโยชน์ที่ได้รับของงบกระแสเงินสด

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด ที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. ส่วนประกอบของงบกระแสเงินสด
   - กิจกรรมดำเนินงาน
   - กิจกรรมลงทุน
   - กิจกรรมจัดหาเงิน

5. วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดทางตรงและทางอ้อม

6. วิธีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดอย่างง่าย

7. วิธีการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

8. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณเงินสด

9. เป้าหมายและข้อสมมติของงบประมาณ
   - เป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน
   - ข้อสมมติเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงาน

10. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
   - งบประมาณขาย (Sales Budget)
   - งบประมาณซื้อ (Purchasing Budget)
   - งบประมาณผลิต (Production Budget) กรณีประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย
   - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses Budget)
   - งบประมาณลงทุน

11. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
   - เงินสดรับ (Cash Receipts)
   - เงินสดจ่าย (Cash Disbursements)
   - เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash Balance)

12. การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารสภาพคล่อง

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba