การใช้ Excel สำหรับการคำนวณต้นทุนผลิตสินค้า การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

รหัสหลักสูตร : 21/5135

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการใช้ Excel สำหรับการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า การจัดทำรายงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.,อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.,อื่นๆ 3 ชม.

 

• เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น เครื่องมือต่างๆ ในการคำนวณต้นทุนการผลิต
• ออกแบบแผ่นงาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด
• สร้างสูตรคำนวณ สรุปผล จัดทำรายงานต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1.การบัญชีต้นทุนและการคำนวณต้นทุนการผลิต
1.1 องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต
1.2 วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต
1.3 ระบบบัญชีการผลิต
1.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

2. การคำนวณต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรม Excel
2.1 แนวคิดการออกแบบแผ่นงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิต
2.2 การใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสร้างโมเดลการคำนวณ
2.3 การใช้เครื่องมือในการสร้างรายงานต่างๆ

3. การออกแบบแผ่นงานและการจัดเก็บข้อมูล
3.1 การวางแผนการผลิต (Production plan)
3.2 รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Bill of materials)
3.3 ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน (Operations lists)
3.4 รายงานแรงงานทางตรงที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3.5 การจัดเก็บข้อมูลหน่วยที่ผลิตเสร็จ

4. การจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิต
4.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิต
4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
4.3 วิธีการจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
4.4 การกำหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์

5. การสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
5.1 การกำหนดสูตรต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
5.2 การคำนวณต้นทุนการผลิต
5.3 การปรับปรุงต้นทุนการผลิตตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน

6. การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตด้วย Pivot Table

7. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนผันแปร, ต้นทุนคงที่)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba