การจัดทำ Excel Dynamic Chart เพื่อการนำเสนอข้อมูล

รหัสหลักสูตร : 21/5218

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำ Excel Dynamic Chart เพื่อการนำเสนอข้อมูล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• การสร้าง Chart, Dynamic Chart เพื่อการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Excel
• เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอให้น่าสนใจ ประหยัดเวลา สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
• ต่อยอดการนำเสนอ ด้วย Dashboard สำหรับแสดงข้อมูลและสถานะปัจจุบันขององค์กรหรือธุรกิจในรูปแบบของตัวช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจ

วิทยากรโดย อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจข้อมูลและการใช้งานกราฟประเภทต่างๆ
    1.1 สรุปข้อมูลจากตารางข้อมูลดิบเพื่อเตรียมข้อมูลในการสร้างกราฟ
    1.2 รูปแบบของกราฟต่างๆที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์
         (แนวโน้ม, เปรียบเทียบ, สัดส่วน, ความสัมพันธ์)
    1.3 หลักการเลือกใช้กราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลต่างๆ
         (ข้อมูลทางบัญชี, ข้อมูลประเภทสินค้า, ข้อมูลยอดขาย)
    1.4 ข้อแนะนำในการใช้กราฟแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับข้อมูล

2. ขั้นตอนในการสร้างกราฟ (Workshop)
    2.1 วิธีการสร้างกราฟจากข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้อ่านง่ายและชัดเจน
    2.2 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสร้างกราฟ
    2.3 เทคนิคการปรับแต่งกราฟ
      - การนำองค์ประกอบเข้าและออก
        (Chart Title, Axis Title, Legend, Data Label, Series Name)
      - การใส่ตารางข้อมูลเข้าไปในกราฟ
      - การแสดงแนวโน้มของข้อมูลกราฟ
      - การย้ายกราฟไปที่ต่างๆ
      - การเพิ่มชุดข้อมูลเข้าไปในกราฟ
      - การบันทึกรูปแบบกราฟไว้ใช้ในครั้งถัดไป

3. Workshop การสร้าง Chart แบบต่างๆจากชุดข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลการดำเนินงาน  การเปรียบเทียบสัดส่วน การจำแนกแยกประเภทสินค้าและการคาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดในอนาคต เป็นต้น
    3.1  Gauge Chart กราฟหน้าปัดความเร็วในรถยนต์ ใช้เข็มแสดงข้อมูล แถบสีแสดงสถานะ เหมาะกับการรายงานความคืบหน้าของโครงการ ค่าโซนสถานะความปลอดภัย-ควรระวัง-อันตราย
    3.2 Column with Change Rate Chart กราฟแท่งแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง เหมาะกับการรายงานยอดขาย ราคาวัตถุดิบที่มีการเคลื่อนไหวหรือต้องคอยติดตาม
    3.3 Hi-Light Chart กราฟแท่งเทียบเป้าหมาย ค่ามาตรฐาน เหมาะกับการรายงานยอดผลิตที่กำหนดเป้าหมายขั้นต่ำไว้ รายงานปริมาณจำนวนที่ต้องคอยติดตามเทียบค่ามาตรฐานต่างๆ
    3.4 Pictograph Chart กราฟที่ใช้รูปหรือไอคอนแทนปริมาณจำนวน เหมาะกับการรายงานจำนวนพนักงานหรือรายงานการใช้ทรัพยากรต่างๆ
    3.5 Battery Chart กราฟแบตเตอรี่ เหมาะกับการรายงานประสิทธิภาพการผลิต ความคืบหน้าของโครงการ ตัวชี้วัด,ปริมาณ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูล
    3.6 Target Actual Chart 3D กราฟสำหรับแสดงผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย เหมาะกับการรายงานกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น รายงานการขายเทียบเป้า
    3.7 Differnce Compare Chart กราฟสำหรับนำเสนอข้อมูลที่มีปริมาณหน่วยที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก สร้างขึ้นเพื่อแทนที่การใช้งานกราฟคอมโบ (แท่งกับเส้น) การเปรียบเทียบข้อมูลหลายมิติ เหมาะกับการเปรียบเทียบยอดขาย,กำไรของสินค้าต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน การเปรียบเทียบจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายแรงงานรวมในช่วงเวลาเดียวกัน
    3.8 Timeline Chart กราฟสำหรับติดตามและวิเคราะห์โครงการของธุรกิจ เหมาะกับการเปรียบเทียบระยะระหว่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา หรือนำเสนอขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
    3.9 Line with Maker Chart กราฟสำหรับแสดงแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง รูปแบบของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหรือเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ เหมาะกับการติดตามการใช้จ่ายหรือราคาเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
    3.10 Wind Rose Chart กราฟพยากรณ์แสดงทิศทาง เหมาะกับการรายงานที่แสดงปริมาณ ทิศทาง ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการตลาดที่เกิดขึ้น
    3.11 Very Tall Chart กราฟแสดงข้อมูลที่มีจำนวนปริมาณที่ก้าวกระโดด เหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่มีช่วงปริมาณที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เพื่อการนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

4.เทคนิคการสร้าง Dynamic Chart เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำ Dashboard อย่างง่าย
    4.1 การเชื่อมโยงข้อมูลรายงานเข้ากับกราฟ เพื่อประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องอัพเดตแผนภูมิทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก
    4.2 การสร้างระบบรายงานที่มีความ Dynamic และ Interactive ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือดูข้อมูลในช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย
    4.3 สร้าง Dashboard นำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่กระชับ แม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบสถานะของธุรกิจหรือองค์กรได้ในเวลาเดียวกัน

 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba