เคลียร์ประเด็นปัญหาในงาน 4 ฝ่าย (จัดซื้อ คลังสินค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายบัญชี) ความเกี่ยวพันที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3382Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เคลียร์ประเด็นปัญหาในงาน 4 ฝ่าย 

(จัดซื้อ คลังสินค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายบัญชี) 

ความเกี่ยวพันที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

บรรยายโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจวงจรระบบการทำงานทั้ง 4 ฝ่าย
    - 
การประเมินความเสี่ยง และจุดควบคุมที่สำคัญ แต่ละระบบงาน
    - ความสำคัญในการศึกษาปัญหาแต่ละฝ่ายงาน
    - ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาและผลกระทบ กับการทำงานร่วมกัน

2. ความเกี่ยวโยงกันในระบบการทำงาน (Flowchart) และตารางสรุปการทำงาน
ที่เกี่ยวข้อง กับทั้ง 4 ฝ่ายงาน

3. ปัญหาที่อาจจะพบและเกิดขึ้นในละฝ่ายงาน ทั้ง 4 ฝ่ายงาน มีผลกระทบและเชื่อมโยง กับแต่ละฝ่ายอย่างไร?
    - รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า แต่ไม่มีสินค้าพร้อมส่ง
    - กำหนดราคาขายผิดพลาด ทำให้เกิดการออกใบลดหนี้
    - ขายสินค้า เก็บเงินไม่ได้
    - ปัญหาในการจัดการเอกสารต่างๆ และการนำส่ง เอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - สั่งซื้อ ปริมาณมากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดสินค้าค้างนาน
    - สั่งซื้อสินค้า ไม่ได้คุณภาพ / Vender จัดส่ง ไม่เป็นตามเวลาที่กำหนด
    - ปัญหาการจ่ายเงินไม่ตรงกับรายการรับของ กรณีที่จ่ายแล้วได้ของไม่ครบ
    - ปัญหาการบันทึกรายการรับสินค้าในระบบบัญชี ไม่ตรงกับใบส่งของ
    - กำลังพล ไม่เพียงพอต่อปริมาณการรับของประจำวัน
    - การตรวจรับและตรวจนับไม่ได้กำหนดมาตรฐาน ในการทำงาน ส่งผลต่อปริมาณ /คุณภาพ
    - ปัญหาเมื่อมีการเบิกสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้า ก่อนการนำส่งใบเบิกมาทำให้สต๊อกไม่ตรง
    - ปัญหาการบันทึกการรับสินค้าในระบบสต๊อกไม่ตรงกัน
    - ปัญหาการควบคุมอายุของสินค้า สินค้าหมดอายุ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
      ของสินค้าคงเหลือ
    - สินค้าคงเหลือ กับประเด็นด้านบัญชีมีอะไรบ้าง ที่ต้องระวัง
    - ปัญหาสินค้าคงเหลือในบัญชีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
    - ไม่บันทึกรายการซื้อสินค้าตามข้อเท็จจริง
    - สินค้าขาด เกินเนื่องจากการนับสต๊อกสินค้า
    - การบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวิธีการบัญชี แบบสิ้นงวด
    - พนักงานมีปัญหา เกิดการเกี่ยงกันทำงาน การประสานงานที่ขาดความเข้าใจร่วมกัน
    - ปัญหาการเงินในการลงทุนสูง
    - สินค้าสูญหาย
    - เกิดข้อผิดพลาดในการทำบัญชี
    - เสี่ยงต่อการปลอมแปลงเอกสารทางบัญชี
    - การเกิดทุจริต

4. . แนวทางการลดข้อผิดพลาดกับการทำงาน ระหว่างฝ่ายงาน
     - เทคนิคการสื่อสาร ทำความเข้าใจ ร่วมกัน
     - การออกแบบกระบวนการตรวจสอบเอกสาร อย่างละเอียดก่อนนำส่ง
     - เทคนิคสำคัญ...ในการตรวจสอบทุกกระบวนการ
     - การนำระบบไอทีเข้ามาช่วยงาน
     - สร้างระบบการทำงานในการตรวจนับสต๊อกอย่าง สม่ำเสมอ

5. ถาม-ตอบ

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba