ปัญหาการจ้างแรงงาน 2023-2024 ที่ฝ่ายบุคคลพบ พร้อมเทคนิคการแก้ไข

รหัสหลักสูตร : 21/3108

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 


ปัญหาการจ้างแรงงาน 2023-2024

ที่ฝ่ายบุคคลพบ พร้อมเทคนิคการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “การจ้างงาน” ตามกฎหมายแรงงาน มีผลผูกพันธ์
และผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร?

 • คำจำกัดความ “จ้างแรงงาน” ตาม ป.พ.พ. มาตรา 575
 • ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน (Contract of Employment)
 • รูปแบบของสัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงาน
 • ตัวอย่างคำพิพากษา ที่ไม่ใช่เป็น “การจ้างงาน”

2. การจ้างงานพนักงานใหม่จะต้องแจ้งให้ลูกจ้างรับรู้เรื่องใดบ้าง

3. การจ้างงานลูกจ้างหญิงมีครรภ์และลูกจ้างเด็ก จะต้องการจัดเวลาทำงานปกติ
และเวลาพัก (Regular Working Time and Rest Period) อย่างไร?

4. การจัดให้มีเวลาทำงานและเวลาพักระหว่างการทำงานล่วงเวลา
โดยจัดให้เวลาทำงานล่วงเวลาเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ทำได้หรือไม่

5. ช่วงระยะเวลาการทำงาน การพัก การทำงานล่วงเวลากฎหมายกำหนดไว้อย่างไร?

6. การทำงานและการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

7. “ค่าจ้าง” มีอะไรบ้าง? และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจ คำว่า “ค่าจ้าง”
สู่การฟ้องร้องคดีแรงงาน

8. ลูกจ้างสามารถปฏิเสธการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้หรือไม่

9. ทำความเข้าใจการลาแต่ละประเภท เช่น ลาไปตรวจครรภ์แพทย์นัด ไปท่องเที่ยว
ไปดูงาน ฯลฯ

10. หลักเกณฑ์ของการจ้างงาน กรณีการทำงานนอกสถานประกอบการกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง (Work from home / Work from anywhere)

11. ความเหมือนและแตกต่างของการจ้าง กรณีการทำงานที่บ้าน (Work from home) กับการรับงานไปทำที่บ้าน (Work at home)

12. การจ้างงานกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบการกิจการ นายจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

13. การจ้างงานกรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง (Transfer of employer)

14. การจ้างงานกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว (Suspension of business)

15. การจ้างงานลูกจ้างหลังจากลูกจ้างเกษียณอายุ

 • บริษัทจะจ้างงานพนักงานแบบต่อเนื่องอายุงาน หรือจะตัดอายุงานแล้วเริ่มใหม่
  แบบไหนดีกว่ากัน
 • การจ้างงานแบบ รายวัน รายเดือน หรือรายปีแบบไหนเหมาะกับลูกจ้างประเภทไหน
  และควรทำสัญญาแบบใด?
 • ให้เป็นที่ปรึกษาเป็นจะต้องทำสัญญาใหม่หรือไม่และกรณีบอกเลิกสัญญาก่อน
  จะต้องทำอย่างไร?

16. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba