การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

รหัสหลักสูตร : 21/2239

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ
• จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
• กรณีศึกษาการวิเคราะห์และคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

วิทยากรโดย ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

2. กิจการประเภทใดที่ต้องใช้ Deferred Tax

3. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม TAS12

4. วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย VS วิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

5. ขั้นตอนและวิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6. ผลแตกต่างชั่วคราวที่นำไปสู่การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7. การรับรู้และวัดมูลค่าภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8. สรุปความแตกต่างระหว่างวิธีปฏิบัติทางบัญชี VS ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายการที่สำคัญในงบการเงิน

9. กรณีศึกษาการวิเคราะห์และคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10. การแสดงรายการภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11. การเปิดเผยข้อมูลตาม TAS12

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba