แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

รหัสหลักสูตร : 23/4046/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี


บัญชี 6 ชั่วโมง


ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

1. การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือและวิธีการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2

- การจำหน่ายจ่ายโอน การขาย ส่งเสริมการขาย การนำไปใช้ในกิจการโดยไม่คิดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

- บันทึกบัญชีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

- การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย

- การขายสินค้าหลายชนิดอยู่ในแพ็คเดียวกัน

- สินค้าที่รับเข้าสต๊อคมีมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริง

- หลักเกณฑ์การตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อคให้ถูกต้อง

- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้า

2. การจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ

- รูปแบบของรายงานสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี

- กิจการที่ถูกกำหนดให้จัดทำรายงาน

- การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป

- ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน

3. ปัญหาของการตรวจนับสินค้า

- การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งผู้สอบบัญชี

- วิธีการจัดเก็บสินค้าคงเหลือและการเก็บรักษาให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี มีแนวปฏิบัติอย่างไร

- กรณีการตรวจนับแบบสุ่มตรวจจะมีวิธีการอย่างไรให้ได้ข้อมูลการตรวจนับให้ถูกต้อง และผู้สอบบัญชีเชื่อมั่นในวิธีการตรวจนับแบบสุ่มตรวจ

- การตรวจนับปริมาณสินค้าที่ขาดเกินจากรายงานจะมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

- การตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชีมีแนวทางอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

4. หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าคงเหลือมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

- เสื่อมคุณภาพ

- ผลิตสินค้าเสร็จแล้วไม่สามารถใช้การได้ (ไม่ผ่าน Q.C.)

- ชำรุดเสียหาย

- สินค้าสูญหาย

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
โทรศัพท์ :
023441699
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba