เคลียร์ปัญหาภาษีจากประมวลรัษฎากรกับกูรูด้านภาษี

รหัสหลักสูตร : 23/4527/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เคลียร์ปัญหาภาษีจากประมวลรัษฎากรกับกูรูด้านภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย อ.เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคการใช้กฎหมายภาษีอากรสําหรับนักบัญชี

2. เทคนิคจัดหมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีประเด็นปัญหากับสรรพากรเพื่อความเข้าใจ
    และอ้างอิงได้ถูกต้อง

3. เทคนิคการเจรจากฎหมายสรรพากรกับเจ้าพนักงานประเมิน แบบผู้รู้ภาษี

4. รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และข้อเท็จจริงที่มักมีปัญหาทําให้ถูกประเมิน

    - ความแตกต่างของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ละประเภท

    - รายได้ลด - รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินแต่ต้องเสียภาษี

5. รายจ่ายในการขายและบริหาร รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการข้อกฎหมาย
    ที่นักบัญชีต้องทราบ

6. บทบัญญัติของประมวลรัษฎากรที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินใช้ในการประเมินภาษี

   - ให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย

   - ขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาด

   - ให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน

7. การหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ละประเภท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. ใบกํากับภาษีใบกํากับภาษีปลอม การตรวจจับใบกํากับภาษีปลอม

9. ภาษีซื้อ ภาษีซื้อต้องห้าม กฎหมายและหลักเกณฑ์สำคัญที่พลาดไม่ได้

10. ภาษีขายขาด นําส่งไม่ครบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น

11. ข้อควรระวัง ความแตกต่างทางภาษีกับบัญชีสิ่งที่นักบัญชีต้องทําเมื่อจะยื่นแบบเสียภาษี

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออกที่ 6 (เดิน 600 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba