รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

รหัสหลักสูตร : 23/4523/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 202210_650-05.jpg - 540.18 kB

รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง


ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒฺิทางด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา


1.หลักเกณฑ์รายจ่ายของกิจการที่สามารถลงเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรได้

- รายจ่ายที่ลงรายจ่ายได้แต่มีเงื่อนไข ตามมาตรา 65 ทวิ

- รายจ่ายที่ลงรายจ่ายไม่ได้ ตามมาตรา 65 ตรี 

2.รายจ่ายของกิจการที่มักถูกสรรพากรตรวจสอบ 

3. รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 65 ตรี)

- เงินสำรองและเงินกองทุน

- รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยสเน่หาและการกุศล

- รายจ่ายค่ารับรอง

- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน

- เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มทางภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา

- รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง

- ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ

- ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ เว้นแต่ผลจาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกิน 5 ปี
  ก่อนรอบระยะเวลาบัญชี

- รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

- รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศโดยเฉพาะ

- รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

- รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว

- รายจ่ายของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 

4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่สามารถลงรายจ่ายได้-ไม่ได้

- ภาษีมูลค่าที่ชำระหรือพึงชำระ

- ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมมารวย การ์เด้น
1 ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กทม
โทรศัพท์ :
02 561 0510-47
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานนีกรมป่าไม้ ทางออกที่ 2 (เดิน ห่างจากสถานี 600 เมตร )


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba