กระบวนการและขั้นตอนของระบบบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting)

รหัสหลักสูตร : 21/5180

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

กระบวนการและขั้นตอนของระบบบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การทำงานของระบบบัญชีดิจิทัลและบัญชีกึ่งดิจิทัล แตกต่างกันอย่างไร
• หากต้องการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัล มีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
• ตัวอย่างเทคโนโลยีและการทำงานจริงของระบบบัญชีดิจิทัล

วิทยากรโดย ดร.อรัญญา นาคหล่อ

หัวข้อสัมมนา
1. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของระบบงานบัญชีดิจิทัลและบัญชีกึ่งดิจิทัล
2. ภาพรวมและโครงสร้างของระบบงานบัญชีดิจิทัล
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ (Automatic account recording)
4. องค์ประกอบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในระบบงานบัญชีดิจิทัล
5. ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สำคัญในระบบบัญชีดิจิทัล
6. การเริ่มต้นเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง
    6.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ
    6.2 การวิเคราะห์กระบวนการในงานบัญชี การเงิน และภาษี
    6.3 การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
    6.4 การวิเคราะห์เครื่องมือ
    6.5 การออกแบบและปรับปรุงระบบเพื่อเข้าสู่บัญชีดิจิทัล
    6.6 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีดิจิทัล
    6.7 การออกแบบแผนงาน ขั้นตอนการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัล
7. กระบวนการและขั้นตอนการบันทึกบัญชีดิจิทัล
8. ระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานออนไลน์ และการควบคุมความเสี่ยงเรื่องการจัดเก็บข้อมูล
9. Case Study ตัวอย่างการทํางานของระบบบัญชีดิจิทัล
10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.อรัญญา นาคหล่อ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba