เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4012/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อ.วิทยา เอกวิรุฬห์พร

 

หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีควรทราบ 

1.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน

1.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจ

1.3 แหล่งข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน 

2.ประเภทของงบการเงินที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจก่อนการวิเคราะห์งบการเงิน 

2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

2.2 งบกำไรขาดทุน

2.3 งบกระแสเงินสด

2.4 งบกระแสเงินสด

2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.การทบทวนข้อมูล และการปรับปรุงรายการทางบัญชีก่อนการวิเคราะห์งบการเงิน 

4.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
   เพื่อตรวจสุขภาพโดยรวมของธุรกิจ

4.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

4.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Efficiency)

4.3 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio)

4.4 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

5.ข้อจำกัดในการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงิน

6.Case Study การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากตัวอย่างจริง 

7.คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba