เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รหัสหลักสูตร : 23/4522/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. การจ่ายเงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

3. ข้อยกเว้นการจ่ายเงินได้ที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

4. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงินได้

5. การหักภาษี ณ ที่จ่ายเกิน หรือ หักขาดจำนวน หักแล้วแต่ไม่นำส่ง

6. ปัญหาการจ่ายรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

7. การจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์, Franchise, Software ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

8. การจ่ายค่าดอกเบี้ยต้องหักภาษีอย่างไร หากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

9. ปัญหาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบริษัทจดทะเบียน และ กิจการ BOI

10. ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน และปัญหาที่ผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายจะแก้ไขอย่างไร

11. การจ่ายเงินค่าวิชาชีพอิสระจะต้องพิจารณาหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

12. กิจการรับเหมาก่อสร้าง หากแยกสัญญาค่าวัสดุกับค่าแรงออกจากกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

13. การจ่ายเงินค่าจ้างทำของกับการให้บริการ ความแตกต่างที่สำคัญ

14. ปัญหาการจ่ายค่าขนส่ง การขายสินค้าพร้อมขนส่ง และการให้บริการพร้อมขนส่ง

15. เจาะประเด็นการให้รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย จะหักภาษีอย่างไร

16. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba