การวางแผนภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศ Tax Planning for Overseas Payments

รหัสหลักสูตร : 21/8306/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 10,700 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

Tax Planning for Overseas Payments

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ
  • Update การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีแบบอัตโนมัติ เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล กันยายน 2566
  • Case studies การวางแผนภาษีที่ประสบความสำเร็จ 

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.ภาระภาษีจากกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องและต้องระมัดระวังจากการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ และการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
2.การวางแผนภาษีโดยใช้อนุสัญญาภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.เทคนิคการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
4.ข้อควรระวังในอนุสัญญาภาษีซ้อน
5.สถานประกอบการถาวร กำไรจากธุรกิจกับการวางแผนภาษี
6.การบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อน เพื่อการวางแผนภาษี
7.การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ
8.การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ค่าทำงานให้ ไปต่างประเทศให้กับ
- บุคคล
- นิติบุคคล
9.การวางแผนภาษีจากการจ่ายค่าสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
10.การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
- หัวสัญญา กับ เนื้อหาสัญญา
- การกำหนดสกุลเงิน การใช้อัตราแลกเปลี่ยน ในการจ่ายค่าตอบแทน
- การผลักภาษีค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนภาษี
11.การวางแผนภาษีโดยทำ Double lrish Dutch Sandwich
- เทคนิคและขั้นตอนการทำ
- กรณีศึกษา
- ข้อเสียของการใช้เทคนิคนี้
12.การวางระบบภายในและจัดทำเอกสารหลักฐาน ประกอบการวางแผนภาษี
13.การวางแผนภาษีและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
14.การแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) หรือ MCAA CRS ผลต่อการวางแผนภาษีและสรรพากรตรวจสอบ     อะไรบ้าง
15.การตรวจสอบของสรรพากรกรณีมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
- จุดที่ตรวจสอบ
- ความเสี่ยงเมื่อถูกตรวจสอบ
- เอกสาร
- การให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนภาษีไว้
16.Case studies การวางแผนภาษีที่ประสบความสำเร็จ
17.Case studies การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากรนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba