เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

รหัสหลักสูตร : 21/7110

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

 

หัวข้อสัมมนา

1. เหตุใด ? จึงต้องมีโครงสร้างเงินเดือน

2. หลักการบริหารค่าจ้างเงินเดือน

3. การประเมินค่างานและข้อควรระวัง

     3.1 วิธีการนำผลจากการประเมินค่างานมาหาเงินเดือนเฉลี่ยของตลาด

     3.2  ข้อควรระวังในการประเมินค่างาน

4. ขั้นตอนการทำโครงสร้างเงินเดือน

     4.1 การตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน

     4.2 กำหนดปัจจัยและถ่วงน้ำหนักปัจจัยเพื่อการประเมินค่างาน

     4.3 การออกแบบใบกำหนดคุณสมบัติในงาน (Job Specification - JS)

     4.4 นำส่ง (Job Specification - JS) ให้ทุกตำแหน่งงานเพื่อกรอกรายละเอียด และส่งเข้าคณะกรรมการประเมินค่างาน

     4.5 ประเมินค่างาน (Job Evaluation - JE) โดยคณะกรรมการ

     4.6 เรียงลำดับตำแหน่งงาน (Job Ranking) และจัดกลุ่มงาน (Job Group)

     4.7 การสำรวจตลาดแข่งขัน

     4.8 การทำโครงสร้างเงินเดือน

     4.9 นำโครงสร้างเงินเดือนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

     4.10 ใช้โครงสร้างเงินเดือน และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

     4.11 ปรับปรุง (Update) โครงสร้างเงินเดือนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

5. การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างเงินเดือน ความหมาย และการนำมาใช้

6. ศัพท์และสูตรที่สำคัญและจำเป็นในการทำโครงสร้างเงินเดือน

7. Workshop : การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

8. เทคนิคการนำเสนอโครงสร้างเงินเดือนต่อฝ่ายบริหาร

9. ถาม-ตอบ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba