สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs และ PAEs (ปรับปรุง 2566) และทิศทางในอนาคต (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2165

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs และ PAEs (ปรับปรุง 2566) และทิศทางในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุววรณ

หัวข้อสัมมนา

1.สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

2.สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง
   - TAS 1 การนำเสนองบการเงิน
   - TAS 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
   - TAS 12 ภาษีเงินได้
   - TAS 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
   - TAS 34 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
   - TFRS 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
   - TFRS 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
   - TFRS 8 ส่วนงานดำเนินงาน
   - TFRS ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย

3.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่สำคัญ
   - TAS 2 สินค้าคงเหลือ
   - TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   - TAS 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - TAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba