กฎหมายที่บังคับใช้กับธุรกิจเช่าซื้อ, ลิสซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อม Update กฎหมายฉบับล่าสุดและร่างกฎหมายที่จะประกาศใช้

รหัสหลักสูตร : 21/3541

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


กฎหมายที่บังคับใช้กับธุรกิจเช่าซื้อ, ลิสซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์

พร้อม Update กฎหมายฉบับล่าสุดและร่างกฎหมายที่จะประกาศใช้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายที่บังคับใช้และ Update กฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้ เพื่อควบคุมธุรกิจเช่าซื้อ, ลิสซิ่ง

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
 • ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจ เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565
 • (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาภายใต้อำนาจของพระราชบัญญัติธุรกิจ สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนด ให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับ ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน การเงิน พ.ศ.2551 พ.ศ. ....)

2. วิธีปฎิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ล่าสุดตามประกาศของคณะ กรรมการว่าด้วยสัญญาฯ พ.ศ.2565

 • ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บได้จากผู้เช่าซื้อ
 • ข้อความที่ต้องระบุในสัญญาเช่าซื้อมีเงื่อนไขอย่างไร
 • วิธีการคำนวณจำนวนเงินค่าเช่าซื้อ ดอกเบี้ย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ต้องชำระในแต่ละงวด
 • การคิดดอกเบี้ย
 • การกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบใหม่ของการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์
 • การคำนวณดอกเบี้ยคงที่ ที่ไม่เกินเพดานดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

3. ร่างกฎหมายของการเช่าซื้อ, ลิสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ ภายใต้การควบคุม
    ของธนาคารแห่งประเทศไทยและเปรียบเทียบ ความแตกต่างกับกฎหมายปัจจุบัน

 • การจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เช่าซื้อต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง
 • ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ยอมรับ
 • เงื่อนไขการดาวน์รถ - อัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่
 • การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยจะ กระทบกับการคำนวณดอกเบี้ยก่อนหน้าหรือไม่
 • การจัดทำรายงานการแสดงรายละเอียดการเช่าซื้อแก่ธนาคาร แห่งประเทศไทย
 • การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับมือกับการถูกตรวจสอบของผู้ ประกอบการ
 • การเตรียมรับมืออย่างถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไป
 • กฎหมายใหม่จะมีผลกระทบกับธุรกิจเช่าซื้อ, ลิสซิ่งอย่างไร
 • การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด
 • จะทำอย่างไร เมื่อไม่สามารถเรียกค่าขายขาดราคาจากผู้เช่าซื้อ ได้อีกต่อไป
 • ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อ
 • ผลกระทบต่อธุรกิจหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมาย
 • ผลกระบทบต่อรถยนต์ที่ใช้แล้ว และต่อรถรถยนต์ใหม่
 • ผู้ประกอบกิจการต้องปรับตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจ
 • จะทำอย่างไรหากดำเนินธุรกิจต่อไม่ได้และต้องการร่วมมือ ในลักษณะร่วมทุน การแบ่งผลกำไร

4. การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
    ตามกฎหมายปัจจุบัน VS ร่างกฎหมายฉบับใหม

 • การคืนรถ โดยผู้เช่าซื้อไม่ค้างค่างวดรถ
 • หากมีการคืนรถ จะยึดเงินมัดจำ หรือเงินดาวน์ได้หรือไม่
 • จะทำอย่างไรหากผู้เช่าซื้อผ่อนสั้น คืนรถเร็ว, ผ่อนยาว คืนรถเร็ว และมีผลต่างกันอย่างไร
 • หากผ่อนเหลืองวดน้อย ผ่อนต่อไม่ไหว ผู้เช่าซื้อต้องการคืนรถ ผู้ประกอบการสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
 • หากผู้เช่าซื้อคืนรถ โดยไม่ค้างชำระ จะถือว่าติดแบล็คลิส/ เสียเครดิตได้หรือไม่
 • ลิสซิ่งสามารถปฎิเสธไม่รับรถคืนได้หรือไม่
 • กรณีไม่ส่งคืนรถ
 • กรณีไม่ส่งค่างวด
 • กรณีรถที่เช่าซื้อมีการชำรุดหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้
 • ผู้ประกอบการสามารถเรียกค่าใช้จ่ายอะไรจากผู้เช่าซื้อได้บ้าง
 • หากผิดนัดชำระจะสามารถคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายฉบับใด ละเรียกได้เท่าใด
 • ส่วนต่างของการขายขาดราคา

5. แนวปฎิบัติการดำเนินการยึดรถหรือยึดทรัพย์สินตามกฎหมาย

6.การวางแผนกิจการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมาย

7.Case จากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับล่าสุด ที่มีผลกระทบกับธุรกิจ เช่าซื้อลิสซิ่ง กรณีที่ไม่สามารถเรียกค่าเสียหากจากการยึดรถมา ขายทอดตลาด

8.ถาม-ตอบปัญหา 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออกที่ 6 (เดิน 600 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba