ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้และการทำสัญญาจ้างของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

รหัสหลักสูตร : 21/8316/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

   ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้และการทำสัญญาจ้าง
ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้แบบไม่เป็นทางการ

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย
• กฎหมายภาษี
• กฎหมายแรงงาน
• กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การเสียภาษีของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย มีหลักในการพิจารณาอย่างไร
• หลักถิ่นที่อยู่
• หลักแหล่งเงินได้
3. รายได้ของชาวต่างชาติที่ต้องนำมาเสียภาษีในไทย
• กรณีชาวต่างชาติมีรายได้นอกประเทศไทยต้องเสียภาษีอย่างไร
• กรณีชาวต่างชาติเป็นพนักงานในบริษัทไทยคำนวณภาษีอย่างไร ต้องพิจารณา 180 วันหรือไม่
• จ้างชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาโดยไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทต้องเสียภาษีอย่างไร
• รายได้จากสวัสดิการที่บริษัทมอบให้กับพนักงานานชาวต่างชาติต้องนำมาคำนวณเสียภาษีหรือไม่
4. การนำอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้เพื่อลดปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนของชาวต่างชาติ
5. สัญญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติพร้อมตัวอย่างที่สรรพากรยอมรับ
• มีวิธีการเขียนสัญญาอย่างไร
• สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงาน
• สัญญาจ้างทำของ
• สัญญาที่ปรึกษา
6. ปัญหากรณีการฝากทําเอกสารอนุญาตการเข้าทํางานของชาวต่างชาติ Work Permit
• กรณีบริษัทหนึ่งรับฝากทํา Work Permit อีกบริษัทหนึ่งเป็นนายจ้างที่แท้จริงหากชาวต่างชาติ
ลาออกใครต้องจ่ายเงินชดเชย
•  จะมีปัญหาการลงรายจ่ายของบริษัทหรือไม่
7. ความรับผิดกรณีชาวต่างชาติมีภาษีอากรค้าง ใครต้องรับผิดชอบ
•  ชาวต่างชาติต้องการออกนอกประเทศแต่ออกไม่ได้เพราะมีอากรค้างใครต้องรับผิดชอบ
•  ถูกประเมินภาษีเพราะไม่เสียภาษีหรือเสียไม่ครบ
•  ยังไม่ถูกประเมินแต่ถูกเรียกพบต้องปฏิบัติอย่างไร
•  กรณีถูกกักตัวไม่ให้ออกนอกประเทศเพราะไม่มีใบอนุญาต


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์และทีมงาน ONE Law Office

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba