การวางแผนภาษีจากประเด็นปัญหาที่พบของธุรกิจซื้อมา-ขายไป (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/8006/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวางแผนภาษีจากประเด็นปัญหาที่พบของธุรกิจซื้อมา-ขายไป

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline  : CPD / CPA รออนุมัติ

 

 


วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์หัวข้อสัมมนา

1. การวางแผนภาษีของธุรกิจซื้อมา ขายไป
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
2.การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1 การวางแผนด้านการรับรู้รายได้
- ขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาต้นทุน ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- ให้กรรมการหรือพนักงานกู้ยืมโดยไม่รับรู้รายได้ดอกเบี้ยได้หรือไม่
- ดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มเนื่องจากผิดนัดชำระค่าสินค้า ต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- การทำสัญญาการผ่อนชำระ เช่าซื้อ ฝากขาย เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษี
- การตั้งราคาขายปลีกและขายส่ง มีผลต่อการรับรู้รายได้ ต้นทุน และการวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อไม่ถูกสรรพากรประเมิน 
2.2 การวางแผนด้านรายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จต้องทำอย่างไร
- รับสินค้าจากบุคคลธรรมดาเพื่อนำมาขาย ทำอย่างไรเพื่อลงรายจ่ายได้
- จ่ายค่ารับรองให้ Supplier ทำอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้
- การให้ค่าน้ำมัน ค่าเดินทางแก่พนักงาน
- กรณีเช่าอาคารเพื่อประกอบกิจการ ค่าน้ำค่าไฟที่เกิดขึ้น ทำอย่างไรให้เป็นรายจ่ายได้
3. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ขายพร้อมบริการติดตั้งจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้หัก ณ ที่จ่าย
- ขายพร้อมขนส่งจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้หัก ณ ที่จ่าย
- จ้างผลิตสินค้าให้ตามแบบที่เราต้องการ (จ้างผลิตแบบ OEM) ต้อง หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
4. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การส่งมอบสินค้าล่าช้า หรือ ส่งมอบไม่ครบมีผลต่อภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
- การให้สินค้าตัวอย่างโดยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กรณีมีการรับประกันสินค้า เมื่อลูกค้านำมาเปลี่ยน ต้องเสีย VAT หรือไม่
- สินค้าสูญหายหรือถูกขโมย ต้องปฏิบัติอย่างไร
5. การวางแผนภาษีจากการส่งเสริมการขาย
- การจัดทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม
6. การบริหารสต๊อกสินค้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนภาษี
- การวางแผนการรับเข้า-จ่ายออกสินค้า เพื่อลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก เสื่อมคุณภาพ
- ปัญหาสินค้าขาด-เกิน
- การจัดการสินค้าเสื่อมสภาพ มีตำหนิ หมดสมัยนิยมต้องทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อกิจการ
7. การวางแผนภาษีจากการทำสัญญา
- สัญญาอะไรบ้างที่ต้องมีอากรแสตมป์
*สัญญาซื้อขาย - บริการ
*สัญญาเช่า-ใช้
* สัญญาจ้าง
8. การวางแผนให้สอดคล้องกับ National e-Payment ของกรมสรรพากร
- e-Tax Invoice
- e-Receipt
- e-Payment
- e withholding tax
9. ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ
- ขายสินค้ามาก กำไรน้อย
- ต้นทุนต่ำหรือสูงเกินไป
- นับสต๊อกอย่างไรให้ถูกต้อง
- การเข้าเช็คสต๊อกทางบัญชีโดยไม่ได้ตรวจจริง
- ความผิดปกติทางบัญชีและงบการเงิน
- Case ลด แลก แจก แถม ที่ต้องเสียและไม่ต้องเสียภาษี
- การขอคืนเครดิตภาษี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba