การวางแผนภาษีจากประเด็นปัญหาที่พบของธุรกิจซื้อมา-ขายไป (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/8006/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวางแผนภาษีจากประเด็นปัญหาที่พบของธุรกิจซื้อมา-ขายไป

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

 

1. การวางแผนภาษีของธุรกิจซื้อมา ขายไป
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
2.การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1 การวางแผนด้านการรับรู้รายได้
- ขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาต้นทุน ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- ให้กรรมการหรือพนักงานกู้ยืมโดยไม่รับรู้รายได้ดอกเบี้ยได้หรือไม่
- ดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มเนื่องจากผิดนัดชำระค่าสินค้า ต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- การทำสัญญาการผ่อนชำระ เช่าซื้อ ฝากขาย เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษี
- การตั้งราคาขายปลีกและขายส่ง มีผลต่อการรับรู้รายได้ ต้นทุน และการวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อไม่ถูกสรรพากรประเมิน
2.2 การวางแผนด้านรายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จต้องทำอย่างไร
- รับสินค้าจากบุคคลธรรมดาเพื่อนำมาขาย ทำอย่างไรเพื่อลงรายจ่ายได้
- จ่ายค่ารับรองให้ Supplier ทำอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้
- การให้ค่าน้ำมัน ค่าเดินทางแก่พนักงาน
- กรณีเช่าอาคารเพื่อประกอบกิจการ ค่าน้ำค่าไฟที่เกิดขึ้น ทำอย่างไรให้เป็นรายจ่ายได้
3. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ขายพร้อมบริการติดตั้งจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้หัก ณ ที่จ่าย
-
ขายพร้อมขนส่งจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้หัก ณ ที่จ่าย
- จ้างผลิตสินค้าให้ตามแบบที่เราต้องการ (จ้างผลิตแบบ OEM) ต้อง หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
4. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การส่งมอบสินค้าล่าช้า หรือ ส่งมอบไม่ครบมีผลต่อภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
- การให้สินค้าตัวอย่างโดยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กรณีมีการรับประกันสินค้า เมื่อลูกค้านำมาเปลี่ยน ต้องเสีย VAT หรือไม่
- สินค้าสูญหายหรือถูกขโมย ต้องปฏิบัติอย่างไ
5. การวางแผนภาษีจากการส่งเสริมการขาย
- การจัดทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม
6. การบริหารสต๊อกสินค้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนภาษี
- การวางแผนการรับเข้า-จ่ายออกสินค้า เพื่อลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก เสื่อมคุณภาพ
- ปัญหาสินค้าขาด-เกิน
-
การจัดการสินค้าเสื่อมสภาพ มีตำหนิ หมดสมัยนิยมต้องทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อกิจการ
7. การวางแผนภาษีจากการทำสัญญา
- สัญญาอะไรบ้างที่ต้องมีอากรแสตมป์
*สัญญาซื้อขาย - บริการ
*สัญญาเช่า-ใช้
* สัญญาจ้าง
8.การวางแผนให้สอดคล้องกับ National e-Payment ของกรมสรรพากร
- e-Tax Invoice
- e-Receipt
- e-Payment
- e withholding tax
9. ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ
- ขายสินค้ามาก กำไรน้อย
- ต้นทุนต่ำหรือสูงเกินไป
- นับสต๊อกอย่างไรให้ถูกต้อง
- การเข้าเช็คสต๊อกทางบัญชีโดยไม่ได้ตรวจจริง
- ความผิดปกติทางบัญชีและงบการเงิน
- Case ลด แลก แจก แถม ที่ต้องเสียและไม่ต้องเสียภาษี
- การขอคืนเครดิตภาษี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba