การตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สอบบัญชี (IT General Control Audit for CPA)

รหัสหลักสูตร : 21/5199

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้ออบรม

  1. ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางธุรกิจสมัยใหม่

1.1 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (people process technology)

1.2 เทคโนโลยีทางธุรกิจสมัยใหม่ (Block chain, Cloud Applications, RPA และ AI)

  1. การตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไปที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Auditing Key I&T General Controls)

2.1 การควบคุมภายในการพัฒนาระบบงาน

     2.1.1 การวางแผนโครงการ

     2.1.2 การวิเคราะห์

     2.1.3 การออกแบบ

     2.1.4 การทดสอบ/นำไปใช้

     2.1.5 การบำรุงรักษา

2.2 การควบคุมภายในการเปลี่ยนแปลง

2.3 การควบคุมภายในการเข้าถึงระบบและจากทางไกล

2.4 การควบคุมภายในการปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

     2.4.1 Batch process

2.4.2 Backup

2.4.3 DPR/BCP

2.5 การควบคุมภายในอื่นๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน เช่น Privacy, Data Management, Outsourcing, virus protection, incident management เป็นต้น

  1. ตัวอย่างการประเมินการควบคุมภายในทั่วไปที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3.1 การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3.2 การประเมินความเสี่ยงทางด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3.3 การประเมินการควบคุมภายในทางด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  1. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีบัญชี

    4.1 วิวัฒนาการของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

    4.2 หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ

    4.3 ความสำคัญของกรอบแนวคิด

    4.4 สรุปเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 6:0 0:0

นับชั่วโมงจรรยาบรรณได้ 1:0 ชั่วโมง

วิทยากร

ผศ.ดร.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์
คุณชัยณรงค์ แก้ววรานนท์ชัย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba