การใช้ AI เพื่อป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในองค์กร (AI for Fraud Prevention and Detection) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5229

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การใช้ AI เพื่อป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในองค์กร

(AI for Fraud Prevention and Detection)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

หัวข้อสัมมนา

1. ประเภทของการทุจริต และความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต
- การตบแต่งรายงานทางการเงิน
- การยักยอก
- ทุจริตด้านจัดซื้อ
- การติดสินบนและการคอร์รัปชั่น
- อาชญากรรมทางไซเบอร์ ฯลฯ
2. ความแตกต่างระหว่าง การทุจริต, การกระทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ และ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคคล
3. ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริตกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการทุจริต
- สัญญาณเตือนภัยที่เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต (Red Flag)
- แนวทางการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของการทุจริต
4. เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) และ ML (Machine Learning) ความเกี่ยวข้องกับการทุจริต
5. AI จะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการทุจริตและการป้องกันการทุจริตได้อย่างไร
6. ประโยชน์ของการใช้งาน AI ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
- การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน
- การเชื่อมโยงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- การแจ้งเตือนเมื่อพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
7. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน AI ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
8. กลโกงจากการใช้ประโยชน์จาก AI ในการหาช่องโหว่เพื่อการทุจริต
9. การทำงานของ AI เมื่อตรวจพบการกระทำความผิด
10. AI สามารถลดความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ และลดโอกาสของการเกิดทุจริตได้อย่างไร
11. การใช้ AI ช่วยตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์
12. พัฒนาการของ AI ในงานตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อ.เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba