“Six Thinking Hats” ฉลาดคิดรอบด้านด้วยเทคนิค หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5204

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


“Six Thinking Hats”
ฉลาดคิดรอบด้านด้วยเทคนิค หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เพื่อจัดระเบียบการคิดให้มีประสิทธิภาพ และเลือกใช้หมวกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
• ใช้สมองรับรู้&รับมือกับสถานการณ์ด้วยมุมมองแบบ “รอบด้าน”
• เข้าใจปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความขัดแย้ง
• เรียนรู้พร้อม Case Study เพื่อประยุกต์ใช้ Six thinking hats

วิทยากรโดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิด & เทคนิค หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ (Six thinking hats) เพื่อการคิดและสื่อสารในการประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1.1 คุณสมบัติของนักฉลาดคิดรอบด้าน
1.2 หลักการและความสำคัญของ หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ (Six thinking hats)
1.3 VUCA…4 ความผันผวนเปลี่ยนแปลงแห่งโลกยุค 4.0 ที่ส่งผลต่อการคิดและตัดสินใจ
1.4 3S ระดับของการประยุกต์ใช้ Six thinking hats (Single / Sequence / Synergy)
1.5 กิจกรรม : “Brain Riddle” เพื่อเห็นความสำคัญของ Six thinking hats
กิจกรรม : “สำรวจคุณสมบัตินักฉลาดคิดรอบด้าน” แบบ หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ

2. การคิดกรองข่าว (หมวกขาว) & คิดรอบคอบ (หมวกดำ) ด้วยการตรวจสอบโดยใช้เหตุผล
2.1 สิ่งกั้นขวางการคิดอย่างมีวิจารญาณ
2.2 เบาะแสที่ทำให้รู้ทันข่าวปลอม
2.3 5F รหัสลับนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
2.4 7 แนวทางฉลาดคิด พิชิต Groupthink
2.5 กิจกรรม : “illusion picture” เพื่อเข้าใจอุปสรรคการคิดเชิงวิพากษ์ อย่างมีวิจารณญาณ
กิจกรรม : เทคนิค “คิดอย่างมีวิจารณญาณ” 5F

3. การคิดกรองข่าว (หมวกขาว) & คิดเชิงบวก (หมวกเหลือง) ด้วย Golden rule จากวิถีญี่ปุ่น
3.1 Barrier คลื่นรบกวนการสื่อสารทำงานระหว่างบุคคล (Interpersonal wall)
3.2 รู้เท่าทันอุปสรรคการสื่อสารทำงานในองค์กร (Workplace barriers)
3.3 HoRenSo บันได 3 ขั้น เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ข้อสังเกตเพื่อ “รายงาน & ตามงาน” อย่างได้ผล
3.5 กิจกรรม : “Secret word” เพื่อตระหนักถึงความยากง่ายของการสื่อสาร
กิจกรรม : เทคนิค “สื่อสารสร้างผลลัพธ์” แบบ HoRenSo

4. การคิดภาพรวม (หมวกฟ้า) & คิดสร้างสรรค์ (หมวกเขียว) ด้วยการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์
4.1 คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกซ้าย-ขวา (L&R brain function)
4.2 12 สัญญาณเพื่อประสานพลังสมอง
4.3 กุญแจระดมสมองเพื่อทวีคูณไอเดีย
4.4 การจัดการกับ Pain Points (โจทย์ปวดใจ) ที่พบบ่อยในกระบวนการทำงาน
4.5 แนวทางยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทั้งองค์กร
4.6 กิจกรรม : ประสานพลังสมองอย่างสร้างสรรค์

5. การคิดด้วยใจ (หมวกแดง) ด้วยมุมมองผ่านเลนส์ผู้อื่น
5.1 แกะรอย Sync…มุมมองเป็นหนึ่งแห่ง Outward mindset
5.2 SEE…บันได 3 ขั้นเพื่อประสานสิบทิศ (Collaboration)
5.3 แนวทางประสานสิบทิศ ด้วย Outward mindset ทำอย่างไรจึงประสานได้ผล
5.4 กิจกรรม : “The Mirror” เพื่อตระหนักถึงผลกระทบของความขัดแย้งแตกต่าง
กิจกรรม : เทคนิค “ประสานสิบทิศ”

6. Case Study : ถอดบทเรียนและการประยุกต์ใช้ Six thinking hats ในสถานการณ์จริง
กิจกรรม : เทคนิคระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ - ฝึกคิด 6 แบบ


   

 

   


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba