การประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กร (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5230

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การประยุกต์ใช้ ChatGPT
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กร (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• ตอบสนองความต้องการในการนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กรธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหมาะสม เช่น งานขาย การตลาด HR จัดซื้อ และการจัดการสต็อกสินค้า
• นำเทคโนโลยี ChatGPT เข้ามาช่วยในการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ เพื่อปลดล็อกศักยภาพและเสริมความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
• สร้างความก้าวหน้าในการแข่งขันในตลาดธุรกิจปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
• สร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวจากการใช้งาน ChatGPT

วิทยากรโดย อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของ ChatGPT กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน
    1.1 การเริ่มต้นสมัครเพื่อใช้งาน
    1.2 ChatGPT ทำอะไรได้บ้าง
    1.3 วิธีการใช้งานขั้นพื้นฐาน
    1.4 ข้อจำกัดในการใช้งาน ChatGPT
    1.5 เทคนิคการเขียน Prompt ให้เข้าใจง่ายและได้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อควรระวังในการใช้งาน ChatGPT (การนำข้อความไปใช้งาน ส่งต่องาน ฯลฯ)

3. ทักษะที่จะช่วยให้สามารถใช้งาน ChatGPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การนำ ChatGPT มาใช้ในองค์กรธุรกิจ สำหรับหน่วยงานต่างๆ

    4.1 การเขียนและแก้ไขเอกสาร เช่น เขียนเอกสารทางธุรกิจ, เขียนโต้ตอบ e-Mail และ การทำรายงาน (ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเขียนภายนอกและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกสารสำคัญขององค์กร)

    4.2 การบริการลูกค้า เช่น การตอบคำถาม การแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน (ช่วยปรับปรุงงานบริการด้วยการตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ สร้างประสบการณ์การบริการที่ดี)

    4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขายหรือข้อมูลลูกค้า (ช่วยให้มีการทำนายแนวโน้มหรือคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจในอนาคต)

    4.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การสร้างไอเดียใหม่และการออกแบบชิ้นงาน (ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการวิจัยและพัฒนา)

    4.5 การทำเอกสารสั่งซื้อ, การวิเคราะห์การสั่งซื้อ, การติดตามการส่งมอบสินค้า (ช่วยประเมินคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับการจัดซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ)

    4.6 การบริหารจัดการงานภายในองค์กร เช่นการจัดการแจ้งเตือน, การนัดประชุม, การแปลภาษา และการสร้างไฟล์เพื่อนำเสนอ (ช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

5. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน ChatGPT

    5.1 ความสำคัญของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน

    5.2 จุดที่ต้องระวังในการใช้งาน และวิธีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

6. Workshop : ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba