บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (ภาคปฏิบัติ)(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3447Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (ภาคปฏิบัติ)

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 บรรยายโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 

หัวข้อสัมมนา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะสวัสดิการในสถานประกอบการ
2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการ : ภาคปฏิบัติจริง

3. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคล ต่อคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ

4. ตัวอย่าง : “สวัสดิการที่ต้องช่วยกันดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม”

5. ตัวอย่าง : การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและเหมาะสมกับนายจ้างและลูกจ้าง

6. ลักษณะของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น

7. ตัวอย่าง : กิจกรรมดูแลทุกข์ บำรุงสุข ของพนักงานที่นายจ้างลูกจ้างควรทำต่อกัน

8. วิธีการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในองค์กร

9. จริยธรรม ข้อควรทำ-ไม่ควรทำ ของคณะกรรมการสวัสดิการ

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba