เงินก้อนสุดท้ายที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ HR ต้องทราบ กฎหมายแรงงาน : กรณีสิ้นสุดการจ้าง กฎหมายประกันสังคม : กรณีชราภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/3104

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

เงินก้อนสุดท้ายที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ HR ต้องทราบ
กฎหมายแรงงาน : กรณีสิ้นสุดการจ้าง กฎหมายประกันสังคม : กรณีชราภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

กฎหมายแรงงาน Labor Law

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้าง (Termination of employment)
- การลาออก ไล่ออก ปลดออก เลิกจ้าง
- การเกษียณอายุ
- ไม่ผ่านทดลองงาน
- ประเภทความผิดร้ายแรง และ “ไม่ใช่”ความผิดร้ายแรง
- กรณีย้ายสถานประกอบการ ปิดกิจการ ควบรวมกิจการ โอนมรดก
- สิ้นสุดสัญญาจ้าง

2. เงินที่จะได้รับในกรณีสิ้นสุดการจ้าง
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in lieu of notice)
- ค่าชดเชย (Severance Pay)
- การคำนวณและอัตราค่าชดเชย
- ค่าชดเชยพิเศษ (Special Severance Pay)
- เลิกจ้างไม่เป็นธรรม (Unfair Dismissal)

3. ประเด็นปัญหาการสิ้นสุดการจ้างที่พบบ่อย และเกิดความเสียหายให้กับนายจ้าง
- นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงาน
- การไล่ออกโดยไม่ได้ออกหนังสือเตือน
- การโยกย้าย : ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
- กรณีลูกจ้างทำความผิด นายจ้างปฏิเสธการจ่ายเงินได้หรือไม่ฯลฯ

4. คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดการจ้าง

 

กฎหมายประกันสังคม Social security law

5. กรณีชราภาพ : เงินที่ได้รับจากจากประกันสังคม มีหลักเกณฑ์ใดบ้าง
- เงื่อนไขการรับสิทธิกรณีชราภาพ : เงินบำเหน็จและบำนาญ
- การคุ้มครองเริ่มนับเมื่อไหร่
- ฐานค่าจ้างขั้นต่ำและสูงสุด ตามกฎหมาย

6. กรณีนายจ้าง “ค้างจ่ายเงินสมทบ” ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยขน์ของประกันสังคม
    หรือไม่?

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินเกษียณอายุผลประโยชน์ของแต่ละกรณี
- กรณีบำเหน็จ
- กรณีบำนาญ

8. ข้อดีข้อเสีย สำหรับผู้ประกันตนกรณีชราภาพ ระหว่างการรับบำนาญ
    หรือต่อเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และวิธีการคำนวณเงินที่จะได้รับ
- ผู้ประกันตนรับบำนาญตลอดชีวิต ใช้สิทธิบัตรทอง
- ผู้ประกันตนต่อมาตรา 39 ตลอดชีวิต
- ผู้ประกันตนต่อมาตรา 39 เปลี่ยนใจรับบำนาญ
- ผู้ประกันตนรับบำนาญ (ภายใน 6 เดือน) เปลี่ยนใจต่อมาตรา 39
- ผู้ประกันตนรับบำนาญ (ภายใน 6 เดือน) เปลี่ยนใจต่อมาตรา 39แล้วเปลี่ยนมารับ
  บำนวญอีกครั้ง

9. เงิน 3 อย่างหลังความตาย ของประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนต้องรู้?
    และจะต้องดำเนินการอย่างไร?
- เงินค่าทำศพ
- เงินสงเคราะห์การตาย
- เงินชราภาพ

10. “ทายาท” ตามกฎหมายประกันสังคม จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
   และมีสิทธิในการรับผลประโยชน์ใดบ้าง?

11. กรณีผู้ประกันตนที่ออกจากงาน และลาออกจากประกันสังคม หากไม่ยื่นต่อมาตรา 39การคำนวณเงินชราภาพ จะคำนวณจากฐานเงินเดือนใด (เช่น ลาออกเมื่อ อายุ 48 ปีอีก 7 ปีครบเกษียณ)

12. จริงหรือที่ผู้ประกันตนจะต้องทำการขอใช้สิทธิในเรื่องต่างๆหลังจากเกษียณในระยะเวลาที่กำหนดหากเลยเวลา จะไม่สามารถได้รับชดเชยหรือใช้สิทธินั้นๆ ได้

13. ถามตอบปัญหา

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba