กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/3351/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ (จ.ชลบุรี)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 
วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา


หัวข้อสัมมนา

1. การกำหนดนโยบายจัดซื้อ [Purchasing Policy] ขององค์กร

2. การวางแผนและการบริหารกระบวนการงานจัดซื้อ

   - การจัดองค์กรในหน่วยงานจัดซื้อ

3. ความผิดพลาดร้ายแรงที่พึงระวังของนักจัดซื้อ (7 Fatal Mistake)

4. ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

   - ความต้องการ (Requirement)
   - จัดหาแหล่งขาย (supplier)
   - เสนอราคา ตกลงราคา
   - ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
   - ตรวจรับของ
   - ชำระเงิน

5. องค์ประกอบและเครื่องมือใดบ้าง...ช่วยบริหารการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

6. เทคนิคการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วย Logistics
(Competitive Advantage with Logistics)

7. การพิจารณาเปรียบเทียบส่วนลดต่างๆ ของสินค้า เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

8. EOQ [Economic Order Quantity] ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด

9. วิธีการคำนวณ EOQ อย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสมตามความต้องการ

10. องค์ประกอบ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ของการจัดซื้อด้วยการประกวดราคา

11. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการบริหารงานจัดซื้อ

12. หลักการและเทคนิคในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

13. สาเหตุของการทุจริต - แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่นักจัดซื้อควรทราบ

14. จรรยาบรรณและความประพฤติที่นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบ

15. การประเมินผลการจัดซื้อ

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba