มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2927

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  •  Update ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่เตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1. Update ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่เตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน “สินทรัพย์”
   - มาตรฐานการรายงงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน “หนี้สิน”
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน “ส่วนของเจ้าของ”
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   - การขายหุ้น แบบ PP
   - กรณีขายหุ้นให้พนักงานต่ำกว่าราคา IPO (Initial Public Offering) ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   - กรณีออก Stock Option ให้พนักงานหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน “รายได้”
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba