Update สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรี FTA และกฎแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับ Import/Export(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8621/5Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


Update สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรี FTA
และกฎแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับ Import/Export
(FTA and Rules of Origin Strategies)
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline : CPD ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
 

 

วิทยากรโดย ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา
1. Update HS Code (New Version) การเปลี่่ยนแปลงพิกัดศุลกากรที่กระทบต่อ FTA
• พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) กับ FTA
• ตาราง Correlation Table กับผลกระทบต่อ FTA
2. Update ข้อตกลงการค้าเสรีการค้าเสรี (FTA) ที่สำคัญ
- ความตกลง RCEP
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของข้อตกลง ASEAN - China FTA (FORM E)
- การออกหนังสือรับรองฯ Form JTEPA ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การเปรียบเทียบ 14 เขตการค้าเสรีของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ATIGA - AANZFTA - ITFTA
- ACFTA - AIFTA - TAFTA
- AJFTA - AHKFTA - TNZFTA
- AKFTA - JTEPA - TPFTA&TCFTA
- RCEP
4. สรุปประเด็นสำคัญภายใต้เขตการค้าเสรีต่าง ๆ สำหรับ Import/Export
- การใช้บัญชีราคาสินค้าฉบับซื้อขายในประเทศ (Local Invoicing) ประกอบการผ่านพิธีการศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี FTA
- “ใบตราส่งสินค้า” (Bill of Landing : B/L) กับการใช้สิทธิ FTA
5. ประเภทของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดถิ่นกำเนิดสินค้า
- การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า กรณี Back-to-Back Form D ควบคู่ Third Country Invoicing
- การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN - Wide Self - Certification หรือ ASWC) และ e-Form D
* การตรวจสอบสถานะ การส่งและรับ ข้อมูล e-Form D
- แนวปฏิบัติใหม่การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศ
- สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ภายใต้
* การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification)
* การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)
6. กลยุทธ์การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประเภทอื่น
7. การใช้ Rules Of Origin ในการยื่นต้นทุนเพื่อขอ Form CO และการป้องกันการถูก Post Audit
8. การขอสงวนสิทธิ์การขอคืนอากร/การวางประกัน กรณีไม่สามารถนำ Form เพื่อใช้สิทธิ FTA มาแสดงต่อศุลกากรได้ทันขณะ ที่นำเข้า
9. การทบทวนหลังการตรวจปล่อย/ใช้สิทธิ์ (Post Review) และการตรวจสอบสมัครใจ(Voluntary Audit) กรณี FTA
10. การบริหารความเสี่ยงกรณีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ทั้งระบบ และการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย/ใช้สิทธิ์

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba