จัดการภาษีครบวงจร จากการทำ Sale Promotion พร้อมการวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/17022Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,708 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรจัดการภาษีครบวงจร จากการทำ Sale Promotion พร้อมการวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
  
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

 

• หลักสูตรนี้จะทําให้ท่าน “รู้”และ “เข้าใจ” หัวใจของ Sale Promotion อย่างแท้จริง
- รู้หลัก/ รู้จักประเภท/ รู้วิธีทํา/ รู้ภาระภาษี
- รู้จักเลือกให้เข้ากับกิจการ
- วิธีการเตรียมรับมือการตรวจสอบ
- รู้เทคนิคการเจรจาเมื่อถูกตรวจสอบ
- รู้กลยุทธ์การวางแผนที่ทําให้ประหยัดภาษีและนําไปใช้ได้จริง


วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. วิเคราะห์จุดดีจุดด้อย ของSale Promotion แต่ละวิธีเพื่อนำมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับกิจการ Sale Promotion แบบไหนที่ทำแล้วได้ผล ไม่ล้าสมัย นำมาใช้ได้จริง ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบัญชีจะรู้ได้อย่างไรว่าส่งเสริมการขายแบบไหนได้ผลมากที่สุดและเหมาะกับองค์กร

2. หัวใจของการทำ Sale Promotion ในแง่ภาษี

3. ภาระภาษีที่ต้องพบจากการทำ Sale Promotion
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

4. สุดยอด!!! เทคนิคการจัดการเส้นแบ่งระหว่าง
- ส่งเสริมการขายกับการให้โดยเสน่หา
- ส่งเสริมการขายกับค่ารับรอง
- ส่งเสริมการขายกับการบริจาค

5. เทคนิคการวางแผนค่าใช้จ่ายแฝงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการขาย

6. เทคนิคการทำส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าราคาทุน ทำได้หรือไม่

7. เทคนิคการตัด STOCK สินค้าที่นำไปใช้ในการส่งเสริมการขายทำอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

8. เทคนิคการวางแผนภาษีซื้อ ภาษีขาย จากการส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์กับกิจการ
จุดบอดที่ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบัญชีต้องทราบ

9. เทคนิคการการออกใบกำกับภาษี ออกอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
บอกจุดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

10.เทคนิคการคำนวณฐานภาษีและมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย สิ่งที่ผู้ทำ Sale Promotion ไม่ควรละเลย

11.Top Case Studies ปัญหาจริงที่ทุกกิจการมักต้องประสบจากการทำ Sale Promotion เช่น
- ส่วนลดการค้า/ส่วนลดเงินสด ความแตกต่างของภาระภาษีที่มีความสำคัญต่อการทำ Sale Promotion
- สรรพากรมีวีธีการดูอย่างไรว่าเป็นส่วนลดการค้า หรือส่วนลดเงินสด
- ปัญหาการออกใบกำกับภาษีใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้และเอกสารทางการเงิน จากการทำ Sale Promotion
- ปัญหาการทำ Sale promotion กับตัวแทน
- Sale promotion แบบไหนถือเป็นรายได้ของลูกค้า/ผู้รับรางวัล

12.แนวทางการแก้ปัญหาของฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบัญชีจากการทำ Sale Promotion

13.เตรียมรับมือการตรวจสอบ Sale Promotion จากสรรพากร
- Sale Promotion รูปแบบใดที่สรรพากรมักบวกกลับ
- หลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ว่าอย่างไรเป็นส่งเสริมการขาย
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่สรรพากรจะขอดูในประเด็นส่งเสริมการขาย

14.สรรพากรประเมินอะไรได้บ้างจากการส่งเสริมการขาย

15.เทคนิคการเจรจา/ชี้แจง เมื่อสรรพากรตรวจสอบ

16.เทคนิคการวางแผนการทำ Sale Promotion แบบมืออาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและช่วยประหยัดภาษี
- วิธีการทำให้ของขวัญ ของชำร่วยที่เกินสมควร เป็นการส่งเสริมการขาย
- การทำ Sale Promotion ด้วยการแถมบริการ ทำไม่ได้จริงหรือ?
- วิธีการขอรางวัลจากสปอนเซอร์/บริษัทคู่ค้า อย่างไรไม่ต้องถูกหักภาษี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba