เจาะปัญหาและการวางแผนภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์, รับบริหารคลังสินค้า, รับฝาก, จัดเก็บ, บรรจุหีบห่อ, กระจายสินค้า, ขนส่ง, บริการดำเนินพิธีการศุลกากร, ให้เช่าคลังสินค้า

รหัสหลักสูตร : 21/8509/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เจาะปัญหาและการวางแผนภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์, รับบริหารคลังสินค้า, รับฝาก, จัดเก็บ, บรรจุหีบห่อ, กระจายสินค้า, ขนส่ง, บริการดำเนินพิธีการศุลกากร, ให้เช่าคลังสินค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline : CPD/CPA นับชั่วโมงได้ (รออนุมัติ)
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา
1. ภาระภาษีของธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบ
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์
2. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจโลจิสติกส์ให้เช่าคลังสินค้ามีวิธีการรับรู้อย่างไร
2.1 ประเด็นด้านรายได้
- จุดของการรับรู้รายได้ของกิจการโลจิสติกส์ทางหลักบัญชีและภาษีต่างกันหรือไม่
- การรับรู้รายได้ค่าเช่าคลังสินค้าค่าเช่าเรือ
- บริษัทรับจ้างขนส่งแต่ไม่ได้ขนส่งเองได้ว่าจ้างช่วงบุคคลอื่นขนส่ง
- รายได้ค่าระวางเรือจากขนส่งเป็นรายเที่ยว
- รายได้จากการรับฝากสินค้าการขนถ่ายสินค้า
- การรับเงินล่วงหน้า เงินมัดจำจากการรับดำเนินพิธีการศุลกากร
2.2 ประเด็นด้านรายจ่าย
- รายจ่ายที่ไม่มีบิลต้องทำอย่างไร
- รายจ่ายค่าผ่านทางเป็นเงินสดไม่มีเอกสารการรับเงินลงรายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายค่าผ่านพิธีการศุลกากรให้กับลูกค้าลงรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
- กรณีขนส่งผ่านแดนไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นลงรายจ่ายได้หรือไม่
- จ่ายเงินชดเชยกรณีสินค้าลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย
3. การหักภาษีณ ที่จ่ายของธุรกิจโลจิสติกส์,ให้เช่าคลังสินค้า
- จ่ายค่าขนส่งช่วงให้กับเจ้าของเรือต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- ได้รับค่าขนส่งสินค้าเป็นรายเที่ยวจะถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- การให้บริการคลังสินค้าจะถูกหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด
- ให้เช่าคลังสินค้าไม่ได้มีบริการอื่นต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด
- ให้เช่าคลิงสินค้าพร้อมบริการดูแลสินค้าให้ด้วยต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- จ่ายค่าบริการพักสินค้า (Hub) เพื่อรอคำสั่งซื้อให้กับบริษัทต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่อัตราใด
- บริษัทในไทยยืมรถเครนของบริษัทต่างประเทศเพื่อใช้ในการยกสินค้าโดยจ่ายค่าตอบแทนให้ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- ทำสัญญาค่าขนส่งแยกกับสัญญาบริการอื่นๆ โดยแยกใบแจ้งหนี้ออกจากกันจะถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- จ่ายค่าความเสียหายจากการขนส่งสินค้าให้กับ ลูกค้าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
4. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการโลจิสติกส์ให้เช่าคลังสินค้าที่ต้องระวัง
- การเช่าพื้นที่บางส่วนบนเรือเพื่อใช้ขนส่งสินค้าต้องเสีย VAT หรือไม่อัตราใด
- กรณีแยกค่าขนส่งออกจากการให้บริการด้านโลจิสติกส์อื่นๆค่าขนส่งที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่
- การให้เช่าคลังสินค้าและรับฝากสินค้าเสีย VAT อย่างไร
- จ่ายค่าเช่าคลังสินค้าเพื่อพักสินค้าต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่
- กรณีสินค้าหายจากคลังสินค้าต้องเสีย VAT ให้กับลูกค้าหรือไม่
- จ่ายเงินค่าดำเนินพิธีการแทนลูกค้าไปก่อนแล้วเรียกเก็บคืน
5. ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อในกรณีที่ประกอบกิจการ VAT และ Non VAT
- การเฉลี่ยภาษีซื้อกรณีที่ทำกิจการขนส่งและบริการร่วมกัน - การขอคืนภาษีซื้อ
6. ปัญหาการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
- กรณีให้บริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศกู้ยืมต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
- การให้บริการที่ต่างประเทศแต่สัญญาทำในไทยต้อง เสียอากรแสตมป์หรือไม่
- สัญญาทำที่ต่างประเทศแต่นำคู่ฉบับเข้ามาในไทยต้องติดอากรหรือไม่
7. การวางแผนภาษีจากการทำสัญญาของธุรกิจโลจิสติกส์ให้เช่าคลังสินค้า
- การทำสัญญาขนส่งกับรับจ้างควรวางแผนอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทางภาษี
- การทำสัญญามีผลกับการถูกหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่
- การให้บริการพื้นที่กับการให้เช่า ภาระภาษีต่างกันอย่างไร
- การให้บริการรับฝากสินค้ากับการขนส่ง
8. สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ต้องระวังเกี่ยวกับภาษีอากร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba