เคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน : Double Taxation

รหัสหลักสูตร : 21/8301/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เคล็ด(ไม่)ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
: Double Taxation

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รออนุมัติ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รออนุมัติ ชม.

 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน [OECD]

2. ความสัมพันธ์ของ “ถิ่นที่อยู่” กับ “สถานประกอบการถาวร”


3. “สถานประกอบการถาวร” มีความสําคัญอย่างไร


4. 3A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร [PE]

- Asset - Agency - Activity

5. ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนได้
- ผู้มีถิ่นที่อยู่เท่านั้น
- ประเทศที่ไปนั่งเซ็นสัญญา
- ผู้ที่มีรายได้

6. สํานักงานตัวแทน กับ สํานักงานสาขาต่างกันอย่างไร

7. ข้อแตกต่างและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการ
- Branch - Representative office
- Regional office - Dependent agent
- Subsidiary - Distributer
- Joint Venture - Consortium

8. ทําสัญญากับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ประโยชน์อย่างไร

9. การเก็บภาษีจากกําไรสุทธิ [Business Profits]

10. การยกเว้นเงินได้จากการลงทุน
- ดอกเบี้ย - เงินปันผล

11. ปัญหาจากการจ่ายค่าสิทธิไปต่างประเทศ
- ค่า “สิทธิ” กับ “ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม” ความเหมือนที่แตกต่าง
- การจ่าย Royalty, Know How, Copyright
- ปัญหาการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มต้องรวมค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง ของพนักงานที่เข้ามาสอนงานลงโปรแกรมติดตั้งเครื่องจักรให้ด้วยหรือไม่

12. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระและไม่อิสระ

13. การจ่ายเงินได้ให้กับนักแสดง นักกีฬา นักศึกษา อาจารย์ ค่าป่วยการของกรรมการ (director’s fees)

14. พิจารณาอย่างไรว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 หรือใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน

15. ปัญหาในการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
- ปัญหาการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน อ่านอย่างไรให้เข้าใจ
- ทําอย่างไรให้เข้าใจอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ง่ายและถูกต้องตามสรรพากร
- บริษัทอยู่ในประเทศนอกอนุสัญญาแต่มีผู้ถือหุ้นกว่า 50% อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนจะใช้สิทธิประโยชน์ได้หรือไม่
- บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนและมีสาขาที่ต่างประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วยหรือไม่

16. เมื่อไรจะยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

17. เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อนบรรทัดต่อบรรทัด

18. การอ่านประเภทเงินได้ตามข้อบท DTA
- อสังหาริมทรัพย์                        - กําไรสุทธิ
- การขนส่งทางเรือและอากาศยาน     - เงินปันผล
- ดอกเบี้ย /ค่าสิทธิ/ค่าเช่า
- ผลได้ขาดทุน                          - บริการส่วนบุคคล
- ค่าป่วยการกรรมการ                   - นักแสดงและนักกีฬา
- เงินบํานาญ                            - ศาสตราจารย์ ครู นักวิจัย
- เงินได้นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม - เงินได้อื่นๆ

19. กรณีการอ้างสิทธิ DTA ของผู้มีถิ่นที่อยู่

20. กรณีการเสีย CIT ของนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่มี DTA

21. สิทธิเก็บภาษีของเงินได้ตามข้อบท DTA

22. การขจัดภาษีซ้อน (Elimination of DoubleTaxation) มีวิธีขจัดอย่างไร
- ประเทศที่มี DTA - ประเทศที่ไม่มี DTA
- วิธีใช้เครดิตภาษี - กรณี DTA ขัดแย้งกับประมวลรัษฎากรจะใช้กฎหมายใด

23. ทิศทางการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในอนาคต Multilateral Instrument (MLI)
- MLI คืออะไรโครงสร้างเป็นเช่นไร วัตถุประสงค์คืออะไร
- MLI เกี่ยวข้องและส่งผลอย่างไรกับ DTA
- MLI เป็นการบังคับหรือเป็นทางเลือก
- MLI ทําให้ผู้เสียภาษีต้องปรับตัวอย่างไร

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba